Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001870885
IP của bạn: 3.235.191.87


 
Thông tin về Khoa 12.05.2021 08:55
NGUYỄN TIẾN HOÀNG

Tiến sĩ (Ph.D)

Giảng viên
Bộ môn Quản lý Tài nguyên Môi trường và Biến đổi khí hậu

Địa chỉ:
  Khoa Môi trường
Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
e-mail:
  nguyentienhoang@hueuni.edu.vn
Điện thoại:
  (0234) 3848977 QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


2007: Cử nhân Khoa học, ngành Khoa học Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

2009: Nghiên cứu ngắn hạn, lĩnh vực Môi trường và Năng lượng, Đại học Kumamoto, Nhật Bản

2009: Thạc sĩ Khoa học, ngành Khoa học Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

2017: Tiến sĩ, ngành Kỹ thuật, Đại học Kyoto, Nhật Bản

2017 đến nay: Sau Tiến sĩ, Đại học Kyoto, Nhật Bản

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

- Ứng dụng GIS và viễn thám trong phân tích không gian và giám sát môi trường

- Ứng phó với tai biến môi trường

- Quản lý môi trường

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Các bài báo trên tạp chí khoa học


Nguyễn Tiến Hoàng, Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Đình Hòe (2011). Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh để nhận diện sự biến động đường bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2 (65), 97-109   .

Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Bảo Tuấn, Lê Văn Thăng (2010). Ứng dụng GIS sắp xếp lại hệ thống thu gom chất thải rắn tại thành phố Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 25 (59), 49-57   .

Các bài báo trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học

Nguyễn Tiến Hoàng, Nguyễn Đình Hòe (2011). Nghiên cứu xu thế xói lở bờ biển Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp ứng phó. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V - Quyển 3: Địa lý, địa chất và địa vật lý biển, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 535-543.

Nguyễn Tiến Hoàng, Nguyễn Như Thuấn (2010). Ứng dụng GIS và địa thống kê để phân vùng chất lượng nước đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng và triển khai công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Huế, 4-10.

Nguyễn Tiến Hoàng, Nguyễn Đình Hòe (2010). Sử dụng ảnh ASTER để đánh giá thực trạng xói lở bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian gần đây. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010, Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, 102-108.

Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Bảo Tuấn, Lê Văn Thăng (2008). Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS góp phần nâng cao công tác quản lý chất thải rắn tại thành phố Huế. Thông tin Khoa học - Phần Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 10 (15), 118-124.

Trình bày tại hội nghị, hội thảo khoa học

Nguyễn Tiến Hoàng, Đặng Thanh Huy (2011). Ứng dụng GIS lựa chọn địa điểm xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc lần thứ 3, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Thị Hoàng (2011). Định hướng không gian phát triển du lịch bền vững hồ Truồi, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc lần thứ 3, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

GIẢNG DẠY

MTR2022   Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
MTR4162   Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường
MTR4122   Quản lý đất đai
Môi trường và con người
Môi trường và phát triển
Khoa học môi trường

 Quỹ học bổng Khoa 
 Các chủ đề Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com