Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001870882
IP của bạn: 3.235.191.87


 
Thông tin về Khoa 12.05.2021 08:48
TRẦN ANH TUẤN

Phó Giáo sư, Tiến sỹ                                       English
Giảng viên
Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường


Địa chỉ:
  Khoa Môi trường
Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
e-mail:
  tuantrankhmt@gmail.com
Điện thoại:
  (0234) 3827896, 0914 204 004


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1987-1991: Cử nhân Khoa học ngành Sinh học, Đại học Tổng hợp Huế

1995-1997: Cử nhân Anh Văn, Đại học Tổng hợp Huế

1996 – 1999: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Huế

2001: Tham gia Khóa đào tạo "Tiếng Anh học thuật" tại Trung tâm đào tạo Việt Nam - Australia

2001-2002: Thạc sỹ Quản lý Môi trường, Đại học Queensland, Australia

2005: Tu nghiệp về "Quản lý tổng hợp lưu vực" ở Đại học Dalhousie, Canada 

2006: Tham gia Khóa tập huấn về "Hạch toán Quản lý Môi trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đông Nam Á" do CSM, InWent và ASEP tổ chức tại Huế, 2006

2007: Tham dự Khóa tập huấn về "Quản lý lưu vực" ở Đại học Dalhousie, Canada 

2007: Tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về "Tạo môi trường thuận lợi cho công tác Quản lý lưu vực" do MRC-GTZ, ITT-CUAS, InWent và DAAD tổ chức tại Lào

2007-2013: Tiến sĩ ngành Khoa học Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

2008: Tham gia chương trình đào tạo Giảng viên Quốc gia về đánh giá môi trường chiến lược do GTZ, SEMLA và Bộ TN & MT tổ chức tại Hà Nội.

2009: Tham gia khóa đào tạo về "Ứng dụng các nguyên lý vào thực tiễn: Quản trị đại dương và vùng duyên hải" do CIDA, Canada tổ chức tại Huế.

2009: Tu nghiệp về "Quản lý nước và kỹ thuật tưới hiện đại" tại Trung tâm MASHAV, Bộ Ngoại giao Israel

2009-2010: Tu nghiệp về "Lãnh đạo Môi trường", tại Khoa Sau đại học về Quan hệ Quốc tế, Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản

2011: Tu nghiệp về "Hoạch định Kế hoạch năng lượng và Khí hậu vùng lãnh thổ" tại Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan

2012: Tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về Kỹ năng viết bài báo khoa học tại Viện Môi trường Thụy Điển ở Băng Cốc, Thái Lan

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

- Quản lý môi trường

- Quản lý nhu cầu các nguồn tài nguyên thiên nhiên

- Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nước sạch và năng lượng

- Du lịch sinh thái

- Nước cấp đô thị và nông thôn

- Đánh giá rủi ro môi trường

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ TRONG VÒNG 10 NĂM QUA

Các bài báo trên tạp chí khoa học

Tran Anh Tuan, Kumar S., Kyooko K., Pravakar P., Pujan S. (2012). Greenhouse gas emission inventory of Hue tourism sector based on the Bilan Carbone version 6. Proceedings of the International workshop on Geo-engineering for responding to climate change and sustainable development of infrastructure, Hue, Vietnam, pp. 216-223.

Trần Anh Tuấn (2010). Sử dung năng lượng hiệu quả ở Nhật Bản và các bài học kinh nghiệm cho VN. Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia lần thứ II về Môi trường và PTBV, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQG Hà Nội. NXB Nông Nghiệp, 2010.

Trần Anh Tuấn (2010). Nước cấp đô thị ở Thừa Thiên Huế và các tác động tiêu cực đến môi trường. Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia lần thứ II về Môi trường và PTBV, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQG Hà Nội. NXB Nông Nghiệp, 2010.

Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn (2008). Tăng cường quản lý nhu cầu nước nhằm thích ứng với tình trạng khan hiếm nước ở vùng duyên hải miền Trung. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ Ba. NXB Đại học QG Hà Nội. Trang 499.

Trần Anh Tuấn, Lê Bảo Tuấn (2006). Carrying Capacity versus Limits of Acceptable Change. Kỷ yếu Hội thảo về CZM tại Đại học Philippines in Visayas.

Nguyễn Mộng, Trần Anh Tuấn (2008). Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá các loại hình nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. Huế, 22/11/2008.

Lê Văn Thăng, Nguyễn Mộng, Trần Anh Tuấn (2005). Đánh giá tác động của sản xuất và kỹ thuật canh tác ở các trang trại nuôi trồng thủy sản lên môi trường vùng duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc. Trang 817-823. 

Trần Anh Tuấn (2005). Carrying Capacity in Coastal Tourism. Kỷ yếu Hội thảo về CZM  của dự án PIP-CIDA/CANADA tại trường Đại học Dalhousie.


Các bài báo trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học

Trần Anh TuấnNguyễn Văn Chung . Đánh giá tính bền vững của nuôi tôm trên cát ven biển tỉnh Quảng Bình, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) Hội nghị có phản biện khoa học, 2015, Trang: 268-283.

Trần Anh Tuấn, Phạm Thị Mỹ Hạnh. Hiệu quả kinh tế và môi trường của công trình khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi tại làng bún Ô Sa, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) Hội nghị có phản biện khoa học, 2016, Trang: 139-151.

Tran Anh Tuan, Kumar S., Kyooko K., Pravakar P., Pujan S. (2012). Greenhouse gas emission inventory of Hue tourism sector based on the Bilan Carbone version 6. Proceedings of the International workshop on Geo-engineering for responding to climate change and sustainable development of infrastructure, Hue, Vietnam, pp. 216-223.

Trần Anh Tuấn (2010). Sử dung năng lượng hiệu quả ở Nhật Bản và các bài học kinh nghiệm cho VN. Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia lần thứ II về Môi trường và PTBV, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQG Hà Nội. NXB Nông Nghiệp, 2010.

Trần Anh Tuấn (2010). Nước cấp đô thị ở Thừa Thiên Huế và các tác động tiêu cực đến môi trường. Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia lần thứ II về Môi trường và PTBV, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQG Hà Nội. NXB Nông Nghiệp, 2010.

Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn (2008). Tăng cường quản lý nhu cầu nước nhằm thích ứng với tình trạng khan hiếm nước ở vùng duyên hải miền Trung. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ Ba. NXB Đại học QG Hà Nội. Trang 499.

Trần Anh Tuấn, Lê Bảo Tuấn (2006). Carrying Capacity versus Limits of Acceptable Change. Kỷ yếu Hội thảo về CZM tại Đại học Philippines in Visayas.

Nguyễn Mộng, Trần Anh Tuấn (2008). Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá các loại hình nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. Huế, 22/11/2008.

Lê Văn Thăng, Nguyễn Mộng, Trần Anh Tuấn (2005). Đánh giá tác động của sản xuất và kỹ thuật canh tác ở các trang trại nuôi trồng thủy sản lên môi trường vùng duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc. Trang 817-823. 

Trần Anh Tuấn (2005). Carrying Capacity in Coastal Tourism. Kỷ yếu Hội thảo về CZM  của dự án PIP-CIDA/CANADA tại trường Đại học Dalhousie.


Giáo trình

Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Bùi Thị Thu (2008). Giáo trình Du lịch và Môi trường. NXB ĐHQG Hà Nội.

Phạm Khắc Liệu, Trần Anh Tuấn. Giáo trình điện tử Sản xuất sạch hơn. Đại học Huế.

Tại Trung Tâm Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel

 Quỹ học bổng Khoa 
 Các chủ đề Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com