Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 002178556
IP của bạn: 44.211.239.1


 
Thông tin về Khoa 28.01.2023 22:50
HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Các đối tác nước ngoài
Cho đến nay, Khoa Môi trường đã có quan hệ hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo với các đối tác thuộc các trường đại học ở nước ngoài hoặc chương trình dự án quốc tế gồm:
 Khoa, bộ phận
 Trường, Viện
 Cá nhân
Department of Urban Engineering  The University of Tokyo, Japan Prof. Hiroaki Furumai
Assoc.Prof. Kensuke Fukushi
Assoc.Prof. Hiroyuki Katayama
Graduate School of Global Environmental Studies
 Kyoto University, Japan Prof. Shigeo Fujii
Department of Civil Engineering and Architecture,
Faculty of Engineering
 Kumamoto University, Japan Prof. Kenji Furukawa
Prof. Takashi Yano
Prof. Katsuaki Koike
Prof. Yasunori Kawagoshi
 Waste Management Research Center  Okayama University, Japan Assoc.Prof. Yasuhiro Matsui
 Energy Field of Study
 Asian Institute of Technology, Thailand
Prof. Sivanappan Kumar
 Saola Darwin Project
 Cambridge University, England and WWF
Mr.Nicholas Wilkinson

Ngoài ra, Khoa Môi trường cũng đã có quan hệ trao đổi thông tin với một số đối tác khác như Department of Environmental Science (Faculty of Sciences, Khon Kaen University, Thailand); Institute for Environmental Sciences (University of Shizuoka, Japan);...

2. Các dự án, đề tài hợp tác

Đáp ứng cộng đồng với tiếng ồn giao thông đường bộ và đường sắt ở Huế (Community response to road traffic and railway noises in Hue city, Vietnam), Dự án phối hợp với Đại học Kumamoto (2012-) 

- Đánh giá hoạt động tái chế chất thải thông qua các thành phần phi chính thức ở thành phố Huế (A study on material flow of recyclables handled by informal sectors and their operational efficiencies in Hue), Dự án thực hiện theo hợp đồng với Đại học Okayama (2010-2013).

Nghiên cứu về phân bố các tác nhân gây bệnh trong điều kiện bị ngập úng cho Khu vực Thành Nội Huế sử dụng mô hình XP-SWMM (Analysis of pathogenic distribution during inundation using model XP-SWMM for the old city of Hue). Dự án phối hợp với Đại học Tokyo (2011-2013)

- Phân loại các khó khăn và đánh giá các giải pháp về vệ sinh môi trường cho các đô thị Châu Á - hợp phần Huế (Sanitation Constraints Classification and Alternatives Evaluation for Asian Cities (SaniCon–Asia) - The case of Hue). Dự án thực hiện theo hợp đồng với Đại học Kyoto (2009-2011).

- Hành động hướng đến các thành phố ít carbon ở Châu Á (Action towards Resource-efficient and Low Carbon Cities in Asia). Tư vấn, Dự án ký kết giữa Viện Công nghệ Châu Á và UBND thành phố Huế.

- Đánh giá rủi ro sức khỏe trong điều kiện ngập lụt ở thành phố Huế (Health risk assessment during urban flooding in Hue). Đề tài phối hợp thực hiện với Đại học Tokyo (2010-2011). Quỹ học bổng Khoa 
 Các chủ đề Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com