Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001870926
IP của bạn: 3.235.191.87


 
Thông tin về Khoa 12.05.2021 10:03
LÊ VĂN THĂNG

Phó giáo sư - Tiến sĩ
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Quản lý Tài nguyên Môi trường và Biến đổi khí hậu


Địa chỉ:
  Khoa Môi trường
Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
Email:
  thanghue56@gmail.com;
thanghue56@yahoo.com
Điện thoại:
  (0234) 3848977
 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1996: Tiến sĩ, ngành Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên
(hiện nay là Quản lý Tài nguyên và Môi trường), Đại học Quốc gia Hà Nội.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

-     Đánh giá tổng hợp tài nguyên và môi trường;
-      Quy hoạch bảo vệ môi trường; 
-      Biến đổi khí hậu; 
-      Du lịch sinh thái.
 
Các bài báo - báo cáo khoa học (tiếp theo)

65. Trần Thị Hồng Sa, Lê Văn Thăng (2010). Tìm hiểu tác động của nuôi trồng thủy sản đến môi trường nước ở đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế.Trang 172-182. 

66. Lê Văn Thăng, Lê Thị Nguyện, Trần Nguyễn Thế Anh (2010). Đánh giá chất lượng nước sông Hương góp phần bảo vệ và khai thác hợp lý. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 436 - 442. 

67. Lê Văn Thăng, Hoàng Anh Sơn (2010). Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Hương, Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2003-2008. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 787 - 794 

68. Lê Văn Thăng, Trần Quang Lộc (2010). Hiện trạng môi trường một số làng nghề truyền thống tại Thừa Thiên Huế - những giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 915-920. 

69. Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Bảo Tuấn, Lê Văn Thăng (2010). Ứng dụng GIS sắp xếp lại hệ thống thu gom chất thải rắn tại thành phố Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Chuyên san Khoa học Tự nhiên. Số 25(59)/7.2010. Trang 49-57. 

70. Lê Văn Thăng và Trần Ngọc Tuấn (2010). Rác thải nguy hại ở thành phố Huế - Thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Việt Nam - CHLB Đức. Tp. HCM. Trang 56 -73. 

71. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và Nguyễn Đình Huy (2010). Thực trạng và giải pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Môi trường, số 10-2010. Hà Nội.Trang 53-55. 

72. Le Van Thang, Nguyen Dinh Huy and Nguyen Thi Tam (2010). The role of the farm economy model in resources, environment protection and management in the provinces of the central coast, Vietnam. The 10th International Conference of Southeast Asian Geography Association. Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia. Publish House of Hanoi National University of Education. Page 538-544. 

73. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên (2010). Nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá vôi Văn Xá, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 25-30. 

74. Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu và giới thiệu một số mô hình sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 200- 210. 

75. Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Văn Thăng, Trần Quang Lộc (2010). Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hương - thành phố Huế, giai đoạn 2003 - 2009. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 652 - 660. 

76. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng, Đặng Trung Thuận (2010). Đề xuất mô hình canh tác lúa thích ứng với Biến đổi khí hậu ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 849 - 855. 

77. Le Van Thang, Hoang Ngoc Tuong Van, Ho Thi Ngoc Hieu and Ho Ngoc Anh Tuan (2010). Assessment of vulnerability caused by climate change and introduction of some livelihood models adating to climate change in Thua Thien Hue Province. International Conference: The role of University in smart response to climate change. Vietnam National University, Hanoi; Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning; Ministry of Natural Resources and Environment. Page 80-91. 

78. Võ Thị Kim Diệp và Lê Văn Thăng (2011). Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách và pháp luật trong quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven bờ thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Môi trường, số 3/2011. Hà Nội. Trang 53-55 và 60. 

79. Nguyễn Thanh Tưởng, Lê Văn Thăng (2011). Sơn Trà quản lý môi trường du lịch. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Hà Nội. Trang 23-24 

80. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2011). Lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kontum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về ĐTM và ĐMC lần thứ 3, Tác động của Biến đổi khí hậu. Huế, 26/8/2011. Trang 31 - 37. 

81. Le Van Thang, Nguyen Huy Anh, Nguyen Trịnh Minh Anh (2011). Climate change and poverty in lagoon and coastal area of Thua Thien Hue province. Third scientific conference in EIA and SEA. Impact of climate change. Proceedings. Hue, 26/8/2011. Page 104-112. 

82. Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Quang Lộc (2011). Đánh giá khả năng tự làm sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến ở thành phố Huế. Tạp chí Môi trường, số 8/2011. Hà Nội. Trang 55-58. 

83. Trần Thị Liên, Lê Văn Thăng, Hoàng Ngoc Tường Vân (2011). Diễn biến chất lượng nước đầm Lập An từ 2005 đến 2008. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V, Tuyển tập báo cáo, quyển 5-Sinh thái, Môi trường và Quản lý biển. NXB. KHTN và CN. Hà Nội. Trang 143-150. 

84. Lê Văn Thăng, Trần Hồ Uyên (2011). Đà Nẵng quản lý môi trường khách sạn. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Hà Nội. Trang 16-17. 

85. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình thích ứng ở vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường Đại học Duy Tân. Đà Nẵng. Trang 57-66. 

86. Lê Văn Hoàng, Lê Văn Thăng, Hồ Đắc Thái Hoàng (2011). Tài nguyên nước mặt vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. Tạp chí Kinh tế Sinh thái. Số 40/2011. Hà Nội.Trang 128-133. 

87. Lê Văn Thăng, Nguyễn Minh Kỳ (2011). Nhận thức của cộng đồng ở Thừa Thiên Huế về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001.Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Chuyên san khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội. Tập 27, Số 4S, 2011. Trang 163-171. 

88. Bùi Thị Thu, Lê Văn Thăng (2011). Thực trạng và giải pháp phát triển nông lâm nghiệp ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Chuyên san khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội. Tập 27, Số 4S, 2011. Trang 206-214. 

89. Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên (2012). Khả năng thích ứng với BĐKH của người dân ở vùng đồng bằng và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 71 - 78. 

90. Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng (2012). Phân vùng lãnh thổ phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường (nghiên cứu trường hợp tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI-2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 393 - 402. 

91. Bùi Thị Thu, Lê Văn Thăng (2012). Hiện trạng sử dụng đất và định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 441 - 448. 

92. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2012). Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến diện tích đất trồng lúa ở tỉnh Quảng Nam. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 639 - 646. 

93. Nguyễn Minh Kỳ, Lê Văn Thăng (2012). Ứng dụng SEM xây dựng mô hình nhận thức môi trường ở học sinh Trung học phổ thông tỉnh Quảng Trị. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 1045 - 1052. 

94. Lê Quang Cảnh, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh (2012). Ứng dụng GIS tính toán diện tích đất trồng lúa bị ngập do nước biển dâng ở dải ven biển tỉnh Phú Yên. Kỷ yếu Hội thảo "Môi trường và Phát triển bền vững lần thứ II",Trang: 122-128. 

95. Bui Thi Thu, Le Van Thang, Hoang Ngo Tu Do (2012). Evidences of climate change and its impacts on agriculture in the coastal districts of Quang Nam provinces. Proceedings of the International Workshop on Geo-engineering for Responding to climate change and sustainable development of infracstructure, Hue Geo-engineering 2012, Construction Publishing House,  Page 224 - 230. 

96. Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng, Vũ Văn Phái (2012). Nghiên cứu phân vùng chức năng môi trường phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 28, Số 5S, 2012, trang 01 - 11. 

97. Nguyen Huy Anh, Le Van Thang, Dinh Thanh Kien (2012). Remote sensing and GIS application to build landcover map of Chan May - Lang Co area, Phu Loc district, Thua Thien Hue province. Journal of Science, Hue University, Vol. 77, No. 8, (2012), pp. 5-14. 

98. Nguyen Dinh Huy, Le Van Thang, Nguyen Thi Tam (2012). Assessment of effects on local////'////s models of adaptation to climate change in the inland sandy area of Quang Dien district, Thua Thien Hue province. Journal of Science, Hue University, Vol. 77, No. 8, (2012), pp. 47 - 57. 

99. Tran Thi Tu, Morihiro Maeda, Le Van Thang, Nguyen Dang Hai, Tran Dang Bao Thuyen (2012). Application of biochar from coconut shells to different soils in Thua Thien Hue province, Vietnam. Practical Research and Education of Soil Waste Management Based on the Partnerships among Universities and Governments in Asia and Pacific Countries. The Final Report of FY 2012. Okayama University, Japan. Page 87-99. 

100. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng (2013). Đánh giá chất lượng môi trường nước của một số hồ ở khu vực thành phố Huế. Tạp chí Môi trường, số 4/2013. Hà Nội. Trang 50-53. 

101. Lê Văn Thăng, Lê Văn Hoàng (2013). Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên nước mặt vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Đại học Huế. Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 81, số 3, năm 2013. 

102. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Trần Quang Lộc (2013). Đánh giá xu thế biến đổi chất lượng nước sông Hương từ 2003-2012, theo không gian và thời gian bằng chỉ số chất lượng nước (WQI). Tạp chí Môi trường, số 8/2013. Hà Nội. Trang 57-60. 

103. Trần Thị Tú, Morihiro Madea, Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải (2013). Nghiên cứu sử dụng than sinh học từ vỏ dừa bón cho rau Komatsuna trên một số loại đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 51 - số 3B/2013. Hà Nội. Trang 315-322. 

104. Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng (2013). Phân tích ảnh hưởng của rủi ro thiên tai lên hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, trang 96 - 103. 

105. Lê Văn Thăng, Trần Ngọc Bảy (2013). Giải pháp phát triển bền vững cây xanh đô thị ở thành phố Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, trang 248 - 255. 

106. Lê Văn Thăng, Bùi Thị Thu (2013). Nghiên cứu sự phân hóa cảnh quan các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, trang 256 - 264. 

107. Lê Văn Thăng, Nguyễn Minh Kỳ (2013). Nhận thức của sinh viên Đại học Huế về Biến đổi khí hậu. Viện Môi trường và Phát triển bền vững. Tuyển tập các công trình khoa học, NXB. KH và KT. Hà Nội, trang 451-461. 

108. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng (2014). Nghiên cứu nguy cơ biến động diện tích đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 92, số 4 (2014), trang 165 - 176. 

109. Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh (2014). Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng lãnh thổ phục vụ xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp ở miền Trung. Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam. Số 16/2014 (683). Trang 48-51. 

110. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Huy Anh (2014). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam. Việt Nam học, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Tập IV. NXB. Khoa học Xã hội, Hà Nội, trang 305-318. 

111. Le Van Thang, Nguyen Huy Anh, Dinh Thanh Kien, Ho Ngoc Anh Tuan (2014). Research and propose some livelihood models adapting to climate change in the coastal plains of Thua Thien Hue province. Journal of science and technology, ISSN 0866-708X, Special issue: Environmental protection toward sustainable development, Vol.52, N0.3A, 2014. Hanoi, p.125-132. 

112. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải (2014).Thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước các sông, hồ nằm trong khu vực kinh thành Huế. Tạp chí Môi trường, số 9/2014. Hà Nội. Trang 56-59. 

113. Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh(2014). Phân vùng lãnh thổ phục vụ đề xuất phát triển các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ởmiền Trung Việt Nam. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014, Tập: I, Trang: 174-180. 

114. Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng, Vũ Văn Phái (2014). Định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM, 2014, Tập: I, Trang: 219-228. 

115. Lê Quang Cảnh, Lê Văn Thăng (2014). Một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM, 2014, Tập: I, Trang: 69 -74. 

116. Nguyễn Văn Trọng, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên (2014). Phân vùng lãnh thổ cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vùng đồi núi huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM, 2014, Tập: II, Trang: 376-383. 

117. Đinh Thanh Kiên, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh (2014). Đề xuất một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM, 2014, Tập: II, Trang: 624-633. 

118. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân (2014). Đúc kết kinh nghiệm và tri thức bản địa của cộng đồng người dân miền Trung Việt Nam trong việc phòng, tránh một số loại hình thiên tai. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Hà Nội. Trang 7-12. 

119. Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Văn Thăng, Nguyễn Đăng Hải (2015). Tác động tích cực từ việc tái định cư dân vạn đò đến chất lượng môi trường nước trên nhánh sông Đông Ba ở thành phố Huế.Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 103, số 4 (2015), trang 219 - 227. 

120. Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng (2015). Quy hoạch bảo vệ môi trường ở cấp huyện - cơ sở lý luận và ứng dụng. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 17 - 27. 

121. Hồ Thị Ngọc Hiếu, Lê Văn Thăng, Lê Quang Cảnh (2015). Xác định các trường hợp ứng phó khẩn cấp do biến đổi khí hậu ở tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp ưu tiên thực hiện. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 49 - 58. 

122. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2015). Nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kế ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 69 - 78. 

123. Đinh Thanh Kiên, Lê Văn Thăng (2015). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản tỉnh Khánh Hòa và một số giải pháp đề xuất. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 79 - 90. 

124. Trần Hiếu Quang, Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2015). Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng đất cát khô hạn tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 113 - 122. 

125. Lê Văn Thăng, Nguyễn Xuân Dương, Nguyễn Huy Anh (2015). Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 123 - 132. 

126. Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh, Trần Quang Lộc, Nguyễn Đăng Hải, Lê Văn Minh (2015). Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của hói Ông Thơ dưới tác động của trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Bài. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 133 - 144. 

127. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2015). Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kế ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. ISSN 0866 - 8744. Số 659, tháng 11/2015, trang 1-7. 

128. Trần Thị Ngọc Hà, Lê Văn Thăng (2016). Thực trạng quản lý chất thải rắn tại một số cơ sở y tế ở thành phố Quảng Ngãi. Tạp chí Môi trường, Chuyên đề II/2016. Hà Nội. Trang 47-51. 

129. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2016). Nghiên cứu cách tiếp cận trong đánh giá tính dễ bị tổn thương của các cảnh quan do biến đổi khí hậu. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ IX, NXB KHTN và CNQG. Quy Nhơn. Trang 21-28.

130. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2016). Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái-cơ sở lý luận và ứng dụng. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ IX, NXB KHTN và CNQG. Quy Nhơn. Trang 74-82.

 Quỹ học bổng Khoa 
 Các chủ đề Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com