Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 002178552
IP của bạn: 44.211.239.1


 
Thông tin về Khoa 28.01.2023 22:43
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trong 10 năm qua, cán bộ Khoa Môi trường đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (từ cấp cơ sở, cấp Bộ đến cấp Nhà nước). Khoa cũng tham gia nhiều đề tài, dự án, thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường,... phục vụ yêu cầu phát triển, bảo vệ môi trường của các địa phương (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam,...). Các hoạt động này đã cho thấy sự trưởng thành và khẳng định thế mạnh của Khoa trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Sinh viên Khoa môi trường không những học tập tốt mà còn say mê nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc, Giải thưởng Phát minh xanh Sony, giải Ý tưởng sáng tạo đồng hành cùng cuộc sống,...

1. Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm

  - Ứng phó với biến đổi khí hậu

  - Phát triển các kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải

  - Quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  - Ứng dụng GIS, viễn thám và mô hình hóa môi trường

  - Bảo tồn đa dạng sinh học

  - Phát triển bền vững vùng, địa phương.

2. Các chủ đề nghiên cứu chính

- Quan trắc và mô hình hóa chất lượng nước sông, hồ, đầm phá và nước ngầm

- Xử lý nước thải bằng các hệ thống lọc sinh học

- Loại bỏ nitơ trong nước thải bằng các quá trình sinh học mới trên cơ sở anammox

- Nghiên cứu sinh vật chỉ thị chất lượng nước sông, hồ và đầm phá

- Kiểm kê phát thải khí nhà kính và du lịch bền vững

- Ứng dụng GIS và viễn thám trong phân tích không gian và giám sát môi trường

- Vai trò của thành phần phi chính thống trong quản lý chất thải rắn ở Huế

3. Các hoạt động nghiên cứu (2000 đến 2011)

- 01 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước

- 02 đề tài nhánh thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước

- 06 đề tài nghiên cứu cấp Bộ

- 15 đề tài nghiên cứu cấp Trường

- 04 dự án hợp tác quốc tế

- Một số dự án tư vấn cho các địa phương, tổ chức

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ

DANH MỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

4. Các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy các học phần chuyên ngành mới (đại học, sau đại học)

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu tham khảo trực tuyến cho các học phần chuyên ngành

- Các dự án truyền thông và giáo dục môi trường, chú trọng đến biến đổi khí hậu.

 Quỹ học bổng Khoa 
 Các chủ đề Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com