Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 001870916
IP của bạn: 3.235.191.87


 
Thông tin về Khoa 12.05.2021 09:51
TRẦN NGỌC TUẤN

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Quản lý Tài nguyên Môi trường và Biến đổi khí hậu


Địa chỉ:
  Khoa Môi trường
Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
Email:
  trangoctuan@gmail.com
Điện thoại:
  (0234) 3848977 - 0983 426 449


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1996 - 2002: Cử nhân Địa lý tài nguyên môi trường tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

2006 - 2008: Thạc sỹ Khoa học môi trường tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

2015 - nay: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý tài nguyên môi trường tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

-     Quản lý chất thải rắn;

-     Biến đổi khí hậu; 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Các công trình nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • 2001  Điều tra hiện trạng vệ sinh môi trường ở một số chợ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý.
 • 2001 – 2003 Nghiên cứu hiện trạng và sự biến động của điều kiện tự nhiên Vườn quốc gia Bạch Mã” thuộc đề tài độc lập cấp nhà nước: “Nghiên cứu tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp bải vệ, phát triển bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã.
 •  2002 Đánh giá các tác động môi trường do thiên tai và biến đổi khí hậu ở vùng ven đầm phá Thừa Thiên Huế” thuộc dự án “Xậy dựng năng lực thích nghi đối với sự biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế, Việt Nam”, Trung tâm nghiên cứu và hợ tác quốc tế Canada (CECI)
 • 2004 – 2005 Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại Việt Nam, NN-DTKXKC.08.30
 • 2006 Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn phù hợp cho các khu đô thị mới phía Đông - Nam thành phố Huế, CS-DTDHKH-2006.  
 • 2007 – 2008 Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị đánh giá các loại hình nuôi trồng thủy sản ven biển ở Thừa Thiên Huế, đề tài cấp bộ, B2007 - DHH01 - 34
 • 2009 – 2010 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phi công trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước cấp đô thị ở thành phố Huế, đề tài cấp bộ, B2009-DHH-01-74
 • 2010 Đánh giá thực trạng và đề xuất phương án thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đề tài cấp trường, CS-DTDHKH-2010
 • 2010 2011 Sanitation Constraints Classification and Alternatives Evaluation for Asian Cities: the case study of Hue city, Vietnam, QT-DA-SANICON-ASIA-HUE.
 • 2011 – 2012 Điều tra ô nhiễm Sông Vĩnh Định và đề xuất giải pháp khắc phục,DP-DT015-2012-BVMT.
 • 2011 – 2012 A study on material flow of recyclables handled by informal sectors and their operational efficiencies in Hue, QT-DA-IS-OKAYMA-HUE.
 • 2016 Tính toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động của lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố Huế, đề tài cấp trường.

Các bài báo trên tạp chí khoa học

 1. Phạm Khắc Liệu, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Quang Hưng (2002). Hiện trạng vệ sinh môi trường ở một chợ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Huế. Thông tin khoa học, Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên Huế, số 9, tr.2-6.
 2. Trần Ngọc Tuấn, Thân Thị Ánh Điệp (2014). Đánh giá giảm phát thải khí nhà kính của phương pháp ủ so với chôn lấp chất thải rắn ở thành phố Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ (ĐH Khoa học Huế), Tập 1, số 1.

Các bài báo bài báo trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học

 1. Lê Văn Thăng, Trương Văn Lới, Bùi Thị Thu, Nguyễn Bắc Giang, Trần Ngọc Tuấn, Hoàng Ngô Tự Do. Đặc điểm tự nhiên VQG Bạch Mã. Kỷ yếu Hội thảo đề tài độc lập cấp Nhà nước. Huế,  Trang 5-13.
 2. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Ngọc Tuấn. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, Huế 2010, Trang 102 – 114.
 3. Trần Ngọc Tuấn, Lý Thành Trung. Xác định hệ số phát thải và khối lượng riêng của chất thảii rắn ở xã Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ công tác thu gom vận chuyển. Kỷ yếu Hội thảo cấp khoa Môi trường. Huế 2010, trang 47 – 50.
 4. N.P. Thanh, Y. Matsui, N.T.M. Yen, P.K. Lieu, and T.N. Tuan (2010). A study of the Household solid waste generation and characteristic in a North Central Vietnam City – Hue City. International Conference on EcoBalance 2010, Tokyo - Japan, November 2010.
 5. Pham Khac Lieu and Tran Ngoc Tuan. Waste Cycling and Resource Recovery in Hue city at a Glance. Kick-off Meeting on “Practical Research and Education of Solid Waste Management based on the Partnership among Universities and Goverments n Asia and Pacific Countries”, Okayama city, Japan, July 2010.
 6. Lê Văn Thăng, Trần Ngọc Tuấn. Rác thải nguy hại ở thành phố Huế - Thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam – CHLB Đức hợp tác khoa học kỹ thuật về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn, Tp. Hồ Chí Minh 2010, Trang 56 – 73.
 7. Tran Ngoc Tuan, Than Thi Anh Diep (Hue University). Assessment of CO2e emission reduction in solid waste treatment by composting compared to landfill in Hue city. Japan-Vietnam Joint Workshop on Environmental Management of River Basins and Solid Wastes. Hue city, Vietnam, November 2012.
 8. Nguyen Phuc Thanh, Yasuhiro Matsui, Do Thi Thu Trang, Phạm Khắc LiệuTrần Ngọc Tuấn. Greenhouse gas emission potential and its mitigation scenarios on municipal solid waste management in Vietnam, Proceedings of the 10th International Conference on EcoBalance - Challenges and Solutions for Sustainable Society, November 20-23, 2012, Yokohama, Japan, 2012, Trang: P-152.
 9. Do Thi Thu Trang, Yasuhiro Matsui, Nguyen Phuc Thanh, Phạm Khắc LiệuTrần Ngọc Tuấn. Commercial and institutional solid waste generation and relevant factors: Case study in tourism city - Hue, Vietnam, In Proceedings of the 10th Expert Meeting on Solid Waste Management in Asia and Pacific Islands (SWAPI), Tottori, Japan, February, 2012, 2012, Trang: 43-50.
 10. Trần Ngọc Tuấn, Thân Thị Ánh Điệp. Đánh giá giảm phát thải CO2e của phương pháp ủ phân hữu cơ so với chôn lấp chất thải rắn ở thành phố Huế. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trẻ lần thứ VIII trường Đại học Khoa học, Huế 2014, Tr 154-160.
 11. Tran Ngoc Tuan, Pham Khac Lieu, Duong Van Hieu, Yasuhiro Matsui. Role of the informal sector in solid waste management to greenhouse gas emissions reduction: a case study of hue city. The 12th Unu&Gist Joint Programme Symposium. Da Nang, 2015.
 12. Tran Ngoc Tuan, Le Van Thang, Duong Van Hieu, Le Quang Long (2017). Characteristics of household solid waste in Hue city. Vietnam Journal of Science and Technology. Vol. 55, No. 4C, October 2017. pp. 168-173. Quỹ học bổng Khoa 
 Các chủ đề Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com