Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001870912
IP của bạn: 3.235.191.87


 
Thông tin về Khoa 12.05.2021 09:48
ĐẶNG THỊ THANH LỘC

Tiến sĩ
Giảng viên
Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật môi trường


Địa chỉ:
  Khoa Môi trường
Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
Email:
  dangthithanhloc@hueuni.edu.vn;
thanhloc81@gmail.com
Điện thoại:
  (0234) 3848977 - 0914 050 514
 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2000-2004: Cử nhân chuyên ngành Khoa học Môi trường tại trường Đại học Khoa học Huế

2006-2008:
Thạc sĩ Khoa học ngành Khoa học Môi trường tại trường Đại học Khoa học Huế

2014-2017
: Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Môi trường tại trường Đại học Yamaguchi, Nhật Bản

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM 

- Các quá trình xử lý nước thải

- Quá trình khử trùng

- Quá trình hấp phụ

- Vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng

- Cấp thoát nước

- Quản lý bùn và phân bùn

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các công trình nghiên cứu khoa học đã tham gia

2006 Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Đại học Khoa học. Tên đề tài: Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn phù hợp cho các khu đô thị mới phía Đông - Nam thành phố Huế.

2011 Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Đại học Khoa học. Tên đề tài: Điều tra tình hình sử dụng và hiệu quả của các công trình xử lý chất thải vệ sinh hộ gia đình tại thành phố Huế.

2010 – 2011: Thành viên dự án hợp tác quốc tế với ĐH Kyoto. Tên dự án: Sanitation Constraints Classification and Alternatives Evaluation for Asian Cities: the case study of Hue city, Vietnam.

2009-2011 Thành viên đề tài tài trợ (Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội). Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý loại nitơ trong nước rỉ rác đã qua xử lý giảm COD bằng quá trình sinh học trên cơ sở Anammox.

2012 Thành viên đề tài cấp tỉnh Quảng Trị. Tên đề tài: Điều tra ô nhiễm sông Vĩnh Định và đề xuất giải pháp khắc phục. 

2010-2013 Thành viên dự án: “Public Water Supply by Advanced Membrane Technology in Southeast Asia” hợp tác với Đại học Xây dựng Hà Nội, Công ty Cấp nước Thừa Thiên Huế (HUEWACO), Đại học Toyo, Đại học Tokyo, và công ty MetaWater Nhật Bản.

2014-2015 Thành viên đề tài cấp cơ sở DHH2014-01-57. Tên đề tài: Đánh giá thực trạng phát sinh, quản lý phân hầm cầu ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp cải thiện.

2014-2015 Thành viên đề tài cấp cơ sở DHH2014-01-60. Tên đề tài: Phân tích các dòng Nitơ, Phốtpho trong chất thải sinh hoạt tại thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý.


Các sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản

Tsuyoshi Imai, Thanh-Loc Thi Dang (2017), Escherichia coli Inactivation Using Pressurized Carbon Dioxide as an Innovative Method for Water Disinfection. Amidou Samie. Escherichia coli, ISBN 978-953-51-5008-4. InTech, Croatia. 
Các bài báo trên tạp chí khoa học   
 1. Diem-Mai Kim Nguyen, Tsuyoshi Imai, Thanh-Loc Thi Dang, Ariyo Kanno, Takaya Higuchi, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine. (2017). Response surface method for modeling the removal of carbon dioxide from a simulated gas using water absorption enhanced with a liquid-film-forming device. Journal of Environmental Sciences, Vol. DOI: 10.1016/j.jes.2017.03.026  (IF = 2.2)
 2.  Thanh-Loc T Dang, Tsuyoshi Imai, Tuan V Le, Diem-Mai K Nguyen, Takaya Higuchi, Ariyo Kanno, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine. (2016). Synergistic effect of pressurized carbon dioxide and sodium hypochlorite on the inactivation of Enterococcus sp. in seawater. Water Research, Vol. 106, 204-213. (IF = 6.0)
 3.  Loc T.T. Dang, Tsuyoshi Imai, Tuan V. Le, Satoshi Nishihara, Takaya Higuchi, Mai K.D. Nguyen, Ariyo Kanno, Koichi Yamamoto, and Masahiko Sekine. (2016). Effects of pressure and pressure cycling on disinfection of Enterococcussp. in seawater using pressurized carbon dioxide with different content rates. Journal of Environmental Science and Health, Part A (Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engineering), Vol. 51 (11), 930-937. (IF = 1.2)
 4.  Thanh-Loc Thi Dang, Tsuyoshi Imai, Tuan Van Le, Huy Thanh Vo, Takaya Higuchi, Koichi Yamamoto, Ariyo Kanno, Masahiko Sekine. (2016). Disinfection effect of pressurized carbon dioxide on Escherichia coli and Enterococcus sp. in seawater. Water Science Technology: Water Supply, Vol. 16(6), 1735-1744. DOI: 10.2166/ws.2016.086 (IF = 0.5)
 5.  Lê Văn Tuấn, Trương Quý Tùng, Lê Thị Hương Giang, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Đặng Thị Thanh Lộc. (2016). Performance of adding H2O2 in activated sludge process for treatment of wastewater containing refractory organic compounds. Tạp chí Khoa học (Đại học Huế). (accepted)
 6.  Dang-Thi Thanh-Loc, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Le-Van Tuan, Vo-Thanh Huy. (2015). Disinfection of Escherichia coli in seawater using pressurized carbon dioxide. Journal of Science and Technology – Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708x), 53(3A) 91-96.
 7.  Le Van Tuan, Huynh Xuan Toan, Nguyen T. Thao Nguyen, Dang T. Thanh Loc. (2016). Performance of H2O2 - aerated biofilter in treatment of wastewater containing humic acid.  Journal of Science and Technology (ISSN 0866 - 708x), 54(2A) 149-155.
 8.  Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Truc Thanh Ho, Thanh-Loc Thi Dang, Son Anh Hoang. (2015). Potential application of high pressure carbon dioxide in treated wastewater and water disinfection: Recent overview and further trends. Journal of Environmental Sciences, Vol. 36, 38-47. (IF = 2.2)
 9.  Pham Khac Lieu, Dang Thi Thanh Loc, Le Trong Nghia. (2015). Greenhouse gas emissions from septic tank and septage treatment in Hue city. Tạp chí Khoa học và công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2015, Tập: 53, Số: 3A, Trang: 301-306.
 10.  Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đặng Thị Thanh Lộc. (2015). Khảo sát tải lượng thải nitơ của một số nguồn nước thải chính ở thành phố Huế. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế (ISSN 1859 - 1388), Tập 103 (04) 191 - 202. 
 11.  Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Daisuke Ayukawa, Hiroaki Fujinaga, Huy Thanh Vo, Tung Quy Truong, Thanh-Loc Thi Dang, Yatnanta Padma Devia. (2014). Application of microbubbles ozonation enhanced by coarse bubbles in treatment of oil-in-water emulsions and humic acid mixture.Journal of Science and Technology – Vietnam Academy of Science and Technology, Vol. 52(3A), 96-103. 
 12.  Phạm Khắc LiệuĐặng Thị Thanh Lộc, Huỳnh Thị Mậu Thìn. (2012). Vệ sinh môi trường đô thị khu vực Kinh thành Huế: hiện trạng và những giải pháp cải thiện, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Tập: 73, Số: 4, Trang: 175-186.  
 13.  Pham Khac Lieu, Nguyen Bac Giang, Dang Thi Thanh Loc. (2011). Current status of physical and wastewater-receiving characteristics of lakes and canal inside Hue Citadel. Sustainable Urban Regeneration (SUR), Center for Sustainable Urban Regeneration, The University of Tokyo, 08 (3), 18-19. 
 14.  Hoàng Trọng SĩĐặng Thị Thanh Lộc. (2009). Nghiên cứu sử dụng cao lanh A Lưới và đá ong Quảng Trị để xử lý flo trong nước ngầm, Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh 2009, Tập: 14, Số: 1, Trang: 52 - 56.  
 15. Lê Văn ThăngĐặng Thị Thanh LộcLê Văn Tuấn. (2007). Giải pháp quản lý chất thải rắn phù hợp với các khu đô thị mới của thành phố Huế., Tạp chí Khoa Học Giáo Dục. ISSN 1859-1612, Số: 4, Trang: 68-80

 Các bài báo trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học  

 1.  Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Daisuke Ayukawa, Hiroaki Fujinaga, Huy Thanh Vo, Takaya Higuchi, Thanh-Loc Thi Dang, Yatnanta Padma Devia. (2014). Application of tiny microbubbles ozonation enhanced by coarse bubbles on treatment of oil-in-water emulsions presented humid acid.The International Water Association (IWA) specialist conference: Advances in particles science and separation: from mm to nm scale and beyond. Sapporo, Japan. June 15-18, 2014. p. 371-378. 
 2.  Phạm Khắc LiệuĐặng Thị Thanh Lộc. (2010). Vệ sinh môi trường đô thị khu vực Kinh Thành Huế: hiện trạng và những đề xuất nhằm cải thiện, Kỷ yếu khoa học Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Trang: 1021-1029.   
 3.  Hoang Trong Si, Dang Thi Thanh Loc, Dinh Quang Khieu. (2009). Fluoride removal performance of Laterite adsorbent. Conference Proceeding The Analytica Vietnam Conference 2009, p.p. 241-246. 
 4.  Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Trọng Sĩ, Lê Văn Tuấn, Tạ Đình Thanh. (2009). Sử dụng cao lanh A Lưới và đá ong Quảng Trị để xử lý flo trong nước ngầm, Kỷ yếu Hội thảo Môi Trường Nông nghiệp - Nông thôn và Đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam (IUCN VIETNAM và IREB), Trang: 215 - 223.   
 5.  Đặng Thị Thanh Lộc. (2009). Đề xuất một số giải pháp tổng hợp cải thiện môi trường nước của một số hồ trong Thành nội Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học cán bộ nữ lần thứ VII - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Trang: 58 - 65.  
 6.  Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Trọng Sĩ. (2008).  Khảo sát hiệu quả hấp phụ flo trong nước của đá ong và đất sét, Thông tin khoa học - Phần Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Tập: 10, Số: XV, Trang: 124 - 131.
 7. Lê Văn Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc. (2007). Khảo sát tải lượng một số chất ô nhiễm đổ vào sông Như Ý và đánh giá nguy cơ phú dưỡng của sông đoạn từ Đập Đá đến cầu Thủy Vân, Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 7 - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Trang: 85 - 93. 

 Quỹ học bổng Khoa 
 Các chủ đề Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com