Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 001870927
IP của bạn: 3.235.191.87


 
Thông tin về Khoa 12.05.2021 10:05
HOÀNG CÔNG TÍN

Phó Giáo sư - Tiến sĩ                                                            ENGLISH VERSION 
Giảng viên
Bộ môn Quản lý Tài nguyên Môi trường và Biến đổi khí hậu


Địa chỉ:
  Khoa Môi trường
Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
Email:
  hoangcongtin@hueuni.edu.vn;
tin.hoangenvi@gmail.com
Điện thoại:
  (0234) 3848977 - 0949 033686
 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2001-2005: Cử nhân Khoa học ngành Sinh học tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

2006-2008:
Thạc sĩ Khoa học ngành Sinh thái học tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

2009-2010
: Tu nghiệp sau cao học về Hải dương học và Viễn thám biển tại Viện Khoa học Biển Bermuda, Vương Quốc Anh

2012-2016: Tiến sĩ về Môi trường và Viễn thám biển tại Đại học Công nghệ Curtin, Australia

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM 

- Sinh thái học thực vật thủy sinh vùng ven biển

- Viễn thám và GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường biển

- Đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM/A)

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
 

Các công trình nghiên cứu đã tham gia

2003-2004  Điều tra cơ bản thành phần các loại cây xanh thành phố và đề xuất giải pháp định hướng quy hoạch và phát triển bền vững phục vụ du lịch sinh thái ở thành phố Huế. Đề tài tham dự Phát minh Xanh (Giải Ba).

2004-2005  Điều tra cơ bản thành phần loài hoa cảnh trong lăng tẩm các vua triều Nguyễn và đề xuất biện pháp bảo vệ và phát triển bền vững phục vụ du lịch sinh thái ở thành phố Huế. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học.

2007-2008  Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường. Đề tài nhánh: Nghiên cứu quản lý vùng đất ngập nước ven biển tiềm năng tỉnh Phú Yên.

2008-2009  Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường. Đề tài nhánh: Nghiên cứu quản lý các hệ sinh thái rạn san hô ven biển tỉnh Phú Yên.

2004-2009  Quản lý biển và vùng duyên hải dựa trên các nguyên tắc thực tiễn phát triển bền vững (PIP). Dự án hợp tác quốc tế do CIDA, Canada tài trợ.

Các sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản
 1. Tôn Thất Pháp (chủ biên), Lương Quang Đốc, Mai Văn Phô, Lê Thị Trễ, Phan Thị Thuý Hằng, Nguyễn Văn Hoàng, Võ Văn Dũng, Hoàng Công Tín, Trương Thị Hiếu Thảo (2009), Đa dạng sinh học ở phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb. Đại học Huế, 214 tr.

 2. Tôn Thất Pháp, Hoàng Công Tín (2009). “Xây dựng bản đồ tuyến nghiên cứu”, trong Magarita De la Cruize, Tôn Thất Pháp, Sổ tay PRAGEN (Handbook on Participatory Research Approach and Gender Analysis). Dự án PIP, in tại Đại học Dalhousie, Canada.

 3. Lê Văn Thăng (Chủ biên), Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín (2020), Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường, Nxb. Đại học Huế, 283 trang. ISBN: 978-604-974-464-8.

 4. Hoàng Công Tín, Robert Catherman (2020), QGIS trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường – Tập 1 – Dẫn nhập về GIS và QGIS, Nxb. Đại học Huế, 195 trang. ISBN: 978-604-974-388-7.

 5. Hoàng Công Tín, Robert Catherman (2020), QGIS trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường – Tập 2 – Giải đoán ảnh viễn thám, Nxb. Đại học Huế, 200 trang. ISBN: 978-604-974-389-4.

Các bài báo trên tạp chí khoa học  
 1. Tran Ngoc Khanh-Ni, Tin Hoang Cong*, Vo Trong Thach, Cédric Jamet, Izuru Saizen (2020), Mapping submerged aquatic vegetation along the central Vietnamese coast using multi-source remote sensing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(6), 395; doi: 10.3390/ijgi9060395 [SCIE, Q1, IF(2017)=2.239].

 2. Milica Stojanovic, Margarida L.R. Liberato, Rogert Sorí, Marta Vázquez, Tan Phan-Van, Hieu Duongvan, Tin Hoang Cong, Phuong N. B. Nguyen, Raquel Nieto and Luis Gimeno (2020), Trends and Extremes of Drought Episodes in Vietnam Sub-Regions during 1980–2017 at Different Timescales, Water Journal, 12(3), 813; https://doi.org/10.3390/w12030813 [SCIE, Q1, IF(2017)=2.52].

 3. Hoang Cong Tin*, Luong Quang Doc, Ho Thi Thuy Uyen (2020) Quantifying Shoot Density and Biomass of Seagrass Beds in the Central Coast of Vietnam, Journal of Environmental Science and Engineering B, 9:57-20, doi:10.17265/2162-5263/2020.02.002.

 4. Nguyễn Hữu Chí Tư, Hoàng Công Tín*, Nguyễn Tú Uyên (2020), Đánh giá hiện trạng và biến động thảm cỏ biển ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2001-2020, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 129(3D). doi: 10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5799.

 5. Trần Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Công Tín* (2020) Đánh giá hiện trạng thảm thực vật đầm lầy cửa sông Ô Lâu, tỉnh Thừa Thiên Huế bằng công nghệ GIS và Viễn thám, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế: Môi trường và Khoa học Trái đất, 129(4B), doi: 10.26459/hueuni-jese.v129i4B.5776.

 6. Hoang C. Tin, Nguyen T. Uyen, Duong V. Hieu, Tran N. K. Ni, Nguyen H. C. Tu, Izuru Saizen (2019). Decadal dynamics and challenges for seagrass beds management in Cu Lao Cham Marine Protected Area, Central Vietnam, Environment, Development and Sustainability [SCIE, Q2, IF(2017)=1.64].

 7. Hoang C. Tin, Trần N.K. Ni, Le V. Tuan, Isuzu Saizen, Robert Catherman (2019), Spatial and temporal variability of mangrove ecosystems in the Cu Lao Cham-Hoi An Biosphere Reserve, Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 27:100550 [SCIE, Q2, IF(2017)=1.152].

 8. Nguyễn Hữu Hải, Hoàng Công Tín* (2019), Ứng dụng viễn thám và GIS trong đánh giá biến động diện tích rừng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1988 – 2017. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế: Môi trường và Khoa học Trái đất, 128(4A).

 9. Hoàng Công Tín*, Lê Trung Hiếu, Trần Ngọc Thiên, Ngô Hữu Bình (2019), Đánh giá đặc điểm phân bố của thảm thực vật đầm lầy ngập mặn ở vùng đất ngập nước ven biển Cửa Đại – Hội An, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 15:101-107.
 10. Nguyen Thi Thien Huong, Tran Anh Tuan, Vo Trong Thach, Hoang Cong Tin* (2017), A review of seagrass studies by using satellite remote sensing data in the Southeast Asia: Status and Potential, Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), 55(4C), 148-154.

 11. Nguyen Quang Tuan, Hoang Cong Tin*, Luong Quang Doc, Tran Anh Tuan (2017), Historical Monitoring of Shoreline Changes in the Cua Dai Estuary, Central Vietnam Using Multi-Temporal Remote Sensing Data, Geosciences Journal, Vol 7 (3): 72. doi:10.3390/geosciences7030072. [ESCI, Q2].
 12. Hoang Cong Tin*, Ravi Fotedar, Michael O’Leary (2017), Effect of nutrient media and initial biomass on growth rate and nutrient uptake of Sargassum spinuligerum, Turkish Journal of Biology, 41(1): 808-815, doi:10.3906/biy-1703-49 [SCIE, Q2, IF(2017)=0.96].

 13. Tin C. Hoang, Anthony J. Cole, Ravi K. Fotedar, Michael J. O’Leary, Michael W. Lomas, Shovonlal Roy (2016), Seasonal changes in water quality and Sargassum biomass in southwest Australia. Marine Ecology Progress Series, 551: 63-79. doi:10.3354/meps11735 [SCIE, Q1, IF(2016)=3.18].

 14. Hoang C. Tin, Michael W. Lomas, Joji Ishizaka (2016), Satellite-derived estimates of primary production during the Sargasso Sea winter/spring bloom: Integration of in-situ time-series data and ocean color remote sensing observations. Regional Studies in Marine Sciences, 3: 131–143, doi:10.1016/j.rsma.2015.07.002. [SCIE, Q2, IF(2015)=1.15].

 15. Tin, H.C., Garcia, R., O’Leary, M., Fotedar, R. (2016), Identification and mapping of marine submerged aquatic vegetation in shallow coastal waters with WorldView-2 satellite data. Journal of Coastal Research, 75(2): 1287−1291. doi:10.2112/SI75-258.1. [SCIE, Q2, IF(2015)=0.98].

 16. Rodrigo Garcia, John Hedley, Hoang C. Tin, Peter Fearns (2015), A method to analyze the potential of optical remote sensing for benthic habitat mapping. Remote Sensing, 7: 13157–13189. doi: 10.3390/rs71013157 [SCIE, Q1, IF(2015)=2.62].

 17. Hoang C. Tin, Michael J. O’Leary, Ravi Fotedar (2015), Remote-sensed mapping of Sargassum spp. distribution around Rottnest Island, Western Australia using high spatial resolution WorldView-2 satellite data. Journal of Coastal Research, 32(6): 1310–1321. doi: 10.2112/jcoastres-d-15-00077.1 [SCIE, Q2, IF(2015)=0.98].

 18. H C. Tin, A. Cole, R. Fotedar, M. O’ Leary (2015), Seasonality and distributions of macro-algae Sargassum beds at Point Peron, Shoalwater Islands Marine Park, Western Australia. Journal of Royal Society of Western Australia, 98: 97–98. [SCOPUS, Q1].

 19. Hoang C. Tin, Mick O’Leary, Ravi Fotedar, Rodrigo Garcia, 2015. Spectral response of marine submerged aquatic vegetation: A case study in Western Australia coast. OCEAN’S 15 MTS/IEEE, Washington DC, USA. p. 1–5. doi:10.23919/OCEANS.2015.7404388. [SCOPUS].

 20. T P H. Son, T M. Chuan, H C. Tin (2015), Detecting chlorophyll a concentration and bloom patterns at upwelling area in South Central Vietnam by high resolution multi-satellite data. Journal of Environmental Science and Engineering A, 4(5): 215–224, doi: 10.17265/2162-5298/2015.05.001.

 21. Lê Như Hậu, Võ Xuân Mai, Hoàng Công Tín, Võ Thành Trung, Tống Phước Hoàng Sơn (2015), Đánh giá hiện trạng thảm rong mơ ở vùng biển Quãng Ngãi với sự hỗ trợ của kỹ thuật viễn thám. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 5, tr. 58–66.

 22. Hoàng Công Tín, Mai Văn Phô (2012), Thành phần loài và đặc điểm phân bố của thực vật ngập mặn ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Số 1, tr. 2085–2094.

 23. Phạm Ngọc Dũng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp (2012), Thành phần loài và phân bố của thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Số 6 (75A), tr. 37–48.

 24. Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Nguyễn Quang Tuấn, Tống Phước Hoàng Sơn (2011), Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá hiện trạng thảm cỏ biển ở vùng đất ngập nước xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Số 65(2) tr. 231–239.

 25. Hoàng Công Tín, Mai Văn Phô, Tôn Thất Pháp (2010), Hiện trạng thảm thực vật ngập mặn ở vùng đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Số 1(78), tr. 88–94.

 Các bài báo trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế 

 1. Nguyễn Lê Hồng Hoa, Hoàng Công Tín, Lê Công Tuấn, Nguyễn Văn Sinh, Trần Thành Nhân (2019), Nghiên cứu đặc điểm phân bố cỏ thủy sinh ở khu bảo vệ thủy sản Vũng Bùn, phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh. ISBN: 978-604-60-3104-8.
 2. Nguyen T. T. Hang, Hoang C. Tin, Nguyen T. Hoa, Nguyen N. Lam, Nguyen V. Tu (2018), Application Sentinel - 2 Satellite Remote Sensing Imagery in Monitoring Marine Plants Beds in An Chan Commune, Tuy An District, Phu Yen Province. The 11th International Symposium on Lowland Technology (ISLT) - Living with nature, coping with environmental changes in lowlands, 26-28th September 2018, Hanoi – Vietnam.
 3. Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc, Tôn Thất Pháp, Phan Thúy Hằng (2015), Historical shoreline change analysis of Quang Nam coast using GIS and remote sensing data, Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, tr. 202–206.
 4. Hoàng Công Tín, Tống Phước Hoàng Sơn (2012), Ứng dụng dữ liệu viễn thám trong xây dựng bản đồ các hệ sinh thái ven biển Việt Nam: trường hợp nghiên cứu điểm ở vùng ven biển Thừa Thiên-Huế. Trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Biển Đông 2012”, Bùi Hồng Long, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Ngọc Lâm (Chủ biên), Viện Hải dương học, Viện HLKH & CN Việt Nam, Nxb. KHTN & CN. Tập 1, tr. 324–333.
 5. Võ Xuân Mai, Lê Như Hậu, Hoàng Công Tín (2011), Khả năng ứng dụng công nghệ GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng phân bố rong đỏ (Rhodophyta) ở vùng ven biển Việt Nam. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V. Quyển 4: Sinh học và nguồn lợi sinh vật Biển. Nxb. KHTN & CN, tr. 451–458.
 6. Tong Phuoc Hoang Son, Hoang Cong Tin, Chun Knee Tan (2010), Detecting chlorophyll-a distribution and harmful algal blooms in the Vietnam coastal upwelling by optical satellite imagery high resolution.  SAFARI International Symposium on Remote Sensing and Fisheries. Book of Abstracts. pp. 29.
 7. Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Hoàng Công Tín, Võ Văn Dũng (2010), Hiện trạng và đề xuất hướng phục hồi thực vật ngập mặn ở đầm Cù Mông tỉnh Phú Yên, Kỷ yếu Hội thảo môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, Nxb. Đại học Huế, tr. 139–147.
 8. Tong Phuoc Hoang Son, Hoang Cong Tin, Chun Knee Tan (2010), Observation chlorophyll-a distribution and harmful algal blooms in the Vietnam coastal upwelling by high resolution multisensor data.  Proceedings of the International Conference Marine Biodiversity of East Asian Seas: Status, Chalenges and Sustainable Development. Nha Trang - Vietnam, pp. 70–79.
 9. Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Tống Phước Hoàng Sơn, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Quang Đốc, Phạm Ngọc Dũng, Phan Thị Thuý Hằng (2010), Ứng dụng GIS trong phân vùng chức năng và định hướng sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên sinh thái ven biển xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, tr. 232–238.
 10. Võ Xuân Mai, Hoàng Công Tín, Lê Như Hậu, Bùi Minh Lý, Trần Quang Thái, Võ Thành Trung, Ngô Thanh Trúc, Vũ Thị Mơ (2010), Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong xây dựng bản đồ vùng phân bố rong biển ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Kỷ yếu hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Tiểu ban: Khoa học và Kỹ thuật biển, tr. 248–253.

 Quỹ học bổng Khoa 
 Các chủ đề Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com