Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 001870927
IP của bạn: 3.235.191.87


 
Thông tin về Khoa 12.05.2021 10:04
LÊ VĂN THĂNG

Phó giáo sư - Tiến sĩ
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Quản lý Tài nguyên Môi trường và Biến đổi khí hậu


Địa chỉ:
  Khoa Môi trường
Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
Email:
  thanghue56@gmail.com;
thanghue56@yahoo.com
Điện thoại:
  (0234) 3848977
 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


1996: Tiến sĩ, ngành Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên
(hiện nay là Quản lý Tài nguyên và Môi trường), Đại học Quốc gia Hà Nội.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

-     Đánh giá tổng hợp tài nguyên và môi trường;
-      Quy hoạch bảo vệ môi trường; 
-      Biến đổi khí hậu; 
-      Du lịch sinh thái.
 
Sách và các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

Các bài báo - báo cáo
khoa học 

1. Hoàng Đức Triêm, Lê Văn Thăng và nnk (1991). Nghiên cứu các mô hình sinh thái sử dụng hợp lý lãnh thổ trung du Bình Trị Thiên. Thông tin Khoa học, số 7, Trường ĐH Tổng hợp Huế. Trang 174-177.

2. Hoàng Đức Triêm, Lê Văn Thăng và nnk (1991). Thực nghiệm xây dựng quy trình bón phân đa lượng hợp lý cho cây hồ tiêu ở xí nghiệp liên hiệp hồ tiêu Tân Lâm. Thông tin Khoa học, số 7, Trường ĐH Tổng hợp Huế. Trang 181-185. 

3. Le Van Thang (1994). Some sketches on karst ecological landscape in Quang Tri for tourism. International Symposium on “Applied Tropical Karst”. Ha Noi.

4. Le Van Thang (1994). Ngu Hanh Son karst area of Quang Nam-Da Nang province, VietNam. International Workshop on Development and Use of Water Resources and Environmental Protection in Karst Areas. Guilin, China. Trang 5-10. 

5. Lê Văn Thăng (1994). Các mô hình sinh thái ở trung du Thừa Thiên Huế. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Tổng hợp Huế. Số 9. Trang 234-238.

6. Lê Văn Thăng (1995). Mô hình nông lâm kết hợp ở vùng trung du tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin KHKT Lâm nghiệp. Viện Khoa học Lâm nghiệp. Số 1. Trang 27-28.

7. Lê Văn Thăng (1995). Bản đồ tiềm năng sinh thái tự nhiên lãnh thổ là cơ sở quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường (lấy ví dụ trung du Thừa Thiên Huế). Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. XI(1). Trang 51-54.

8. Hoàng Đức Triêm, Lê Văn Thăng (1995). Mô hình kinh tế - môi trường sinh thái trong điều kiện lãnh thổ trung du tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạo chí Khoa học (Phần Khoa học tự nhiên), ĐHQG Hà Nội. XI(3). Trang 44-46.

9. Lê Văn Thăng, Hoàng Đức Triêm (1996). Xây dựng bản đồ cảnh quan sinh thái trung du Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế làm cơ sở cho quy hoạch phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. 2(10). Trang 180-182.

10. Lê Văn Thăng (1996). Kết quả đánh giá, phân hạng điều kiện sinh thái tự nhiên trung du Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cho cây công nghiệp nhiệt đới dài ngày. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. 2(10). Trang 177-179.

11. Lê Văn Thăng (1996). Cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch cây công nghiệp dài ngày, góp phần bảo vệ môi sinh ở trung du Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Hội thảo “Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường vùng Bình Trị Thiên”. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. Trang 113-117.

12. Le Van Thang (1999). Brief introduction on centre for resources, environment and biotechnology. The Second Joint Seminar on Environmental Science and Technology in the Core University Program between Japan Society for the Promotion of Science and National Center for Natural Science and Technology. Osaka University. Page 119-124.

13. Lê Văn Thăng (2000). Về công tác đào tạo cử nhân khoa học môi trường tại Đại học Huế. Tuyển tập Báo cáo tham luận Hội nghị 10 năm công tác giáo dục, đào tạo môi trường. Hà Nội. Trang 269-270.

14. Lê Văn Thăng, Phạm Khắc Liệu (2001). Tổng quan hiện trạng môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ những năm 1996-1999. Phần 1: Môi trường đô thị và công nghiệp. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. 1(12). Trang 147-160.

15. Lê Văn Thăng, Phạm Khắc Liệu (2001). Tổng quan hiện trạng môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ những năm 1996-1999. Phần 2: Môi trường nông nghiệp và nông thôn. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. 1(12). Trang 160-167.

16. Lê Văn Thăng, Nguyễn Bắc Giang (2001). Tổng quan hiện trạng môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ những năm 1996-1999. Phần 3: Thực trạng công tác quản lý môi trường. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. 1(12). Trang 167-175.

17. Lê Văn Thăng (2001). Nghiên cứu xác định nội dung quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam (Huế-Đà Nẵng-Dung Quất). Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (TP. Đà Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Mã số: KC.08.03.

18. Lê Văn Thăng và nnk (2001). Đánh giá điều kiện tự nhiên lãnh thỗ trung du Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cho mục đích phát triển nông lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế. Số 6. Trang 81-87.

19. Lê Văn Thăng (2001). Đào tạo cử nhân khoa học môi trường tại Đại học Huế phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh miền Trung. Kỷ yếu Hội thảo chương trình, giáo trình giảng dạy môi trường. Trường ĐHBK, ĐHQG TP. HCM. Trang 31-37.

20. Lê Văn Thăng (2001). Hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường ở Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học Đại học Huế. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỷ yếu: Hội nghị-Tập huấn về giáo dục bảo vệ môi trường. Huế. Trang 122-125.

21. Lê Văn Thăng (2001). Giáo dục môi trường ở Đại học Huế - Thực trạng và giải pháp. Hội thảo Quốc gia: Giáo dục môi trường trong các trường học. Hà Nội. Trang 95-97.

22. Lê Văn Thăng (2002). Bước đầu tìm hiểu đất cát nội đồng và ven biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập Hội thảo Khoa học Công tác nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực các khoa học về trái đất ở các tỉnh phía Nam - Định hướng nghiên cứu và đào tạo nhân lực phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững. Trường ĐHBK, ĐHQG TP.HCM. Trang 132-145.

23. Bùi Thị Thu, Lê Văn Thăng (2003). Nghiên cứu đặc điểm sinh thái cảnh quan cho phát triển du lịch ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, ĐH Huế. Số 16. Trang 55-61.

24. Lê Văn Thăng và nnk (2003). Đặc điểm tự nhiên VQG Bạch Mã. Kỷ yếu Hội thảo đề tài độc lập cấp Nhà nước. Trang 5-13.

25. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2003). Đặc điểm cảnh quan vùng đất cát tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, ĐH Huế. Số 20.

26. Lê Văn Thăng (2003). Vài nét về sự hợp tác giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành các khoa học trái đất và khoa học môi trường tại Đại học Huế. Hội thảo Khoa học hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực các khoa học trái đất giữa Trường và Viện. Hà Nội.

27. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và nnk (2004). Bước đầu tìm hiểu hiện trạng chất lượng môi trường không khí ở thành phố Huế. Hội thảo “Duy trì và nâng cao chất lượng không khí ở Việt Nam”. Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội.

28. Lê Văn Thăng (2004). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu lên tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, ĐH Huế. Số 25. Trang 75-83.

29. Trinh Thi Giao Chi, Tran Hieu Nhue, Le Van Thang (2004). Preliminary design on water treatment station for the southern uban area of Hue city. Vietnam-Korea Workshop Environmental Technology in Water Pollution Prevention. Ha Noi.

30. Lê Văn Thăng và nnk (2005). Thực trạng và thách thức của kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ở duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc. Trang 804-816.

31. Lê Văn Thăng và nnk (2005). Đánh giá tác động của sản xuất và kỹ thuật canh tác ở các trang trại nuôi trồng thủy sản lên môi trường vùng duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc. Trang 817-823.

32. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên (2005). Chất lượng môi trường nước sông Hương ở TP. Huế (năm 2003-2004). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về môi trường và phát triển bền vững. NXB KH và KT, Hà Nội. Trang 411-420.

33. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân và nnk (2005). Thách thức từ việc nuôi trồng thủy sản ven đầm phá Tam Giang-Cầu Hai hiện nay và một số giải pháp khắc phục. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế. Huế. Trang 352-365.

34. Lê Văn Thăng và Nguyễn Đình Huy (2006). Hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Hương. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 2. Trang 172-182.

35. Lê Văn Thăng (2006). Về khung chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường tại Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Đào tạo Đại học về Công nghệ và Môi trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hà Nội. Trang 82-86.

36. Lê Văn Thăng (2006). Bản đồ sinh thái cảnh quan Vườn Quốc gia Bạch Mã. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội (Phần Khoa học tự nhiên và Công nghệ). XXII(2). Trang 69-77.

37. Lê Văn Thăng (2006). Một số đặc trưng cơ bản về kinh tế trang trại ở nước ta. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị khoa học Địa lý-Địa chính. Hà Nội. Trang 79-86.

38. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng và Phạm Thị Hoàng Tâm. Cơ chế chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản tại Quảng Nam. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị khoa học Địa lý-Địa chính. Hà Nội. Trang 284-290.

39. Le Van Thang (2006). Environmental issues in the development of the aquaculture farming economy in Vietnam. The 6th General Seminar of the Core University Program. Environemnat Science and Technology for Sustainability of Asia. Kumamoto University, Japan. Page 208-217.

40. Lê Văn Thăng (2006). Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài KC.08.30. Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước: Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai. Trang 300-312.

41. Lê Văn Thăng, Bùi Thắng (2007). Tác động của hoạt động nhân sinh đến môi trường nước sông Hương ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Địa chất. A(299). Trang 70-77.

42. Lê Văn Thăng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Văn Tuấn (2007). Giải pháp quản lý chất thải rắn phù hợp với các khu đô thị mới của thành phố Huế. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế. Số 4. Trang 68-80.

43. Le Van Thang, Tran Dang Bao Thuyen (2007). The water environmental quality happening of Huong river, in the Hue city, period of 2003-2006. The 4th Seminar on environmental science and technology issues related to the sustainable development for urban and coastal areas. Danang, Vietnam. Page 186-193.

44. Lê Văn Thăng (2007). Nhìn lại công tác đào tạo Cử nhân khoa học môi trường tại Đại học Huế. Tài liệu Hội thảo: Công tác đào tạo cán bộ về môi trường trong các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2002-2007 và định hướng đến năm 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đà Nẵng. Trang 70-76.

45. Lê Văn Thăng (2007). Một nghiên cứu cụ thể về môi trường góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Sự hình thành và vai trò của hệ mặt nước kinh thành Huế. Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế. Trang 13-27.

46. Le Van Thang, Tran Dang Bao Thuyen (2007). The water environmental quality happening of the Huong river in the Hue city, period of 2003-2006. Annual Report of FY 2007. The Core University Program between Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and Vietnamese Academy of Science and Technology (VAST). Japan. Page 192-199.

47. Lê Văn Thăng (2008). Tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường ở Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Tác động của biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động cho địa phương, trường hợp miền Trung Việt Nam. Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia-Đại học Huế. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 161-171.

48. Lê Văn Thăng (2008). Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam-Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 419-428.

49. Đinh Thanh Kiên, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh và Lê Văn Thăng (2008). Nghiên cứu đề xuất quy hoạch sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp trên vùng đất cát nội đồng của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam-Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 375-383.

50. Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải và Lê Văn Thăng (2008). Hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường không khí ở thị xã Đông Hà do giao thông gây ra đến năm 2020. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam-Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 548-552.

51. Trần Đặng Bảo Thuyên và Lê Văn Thăng (2008). Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hương - thành phố Huế giai đoạn 2003-2007. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam - Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 655-662.

52. Le Van Thang (2008). The impact of climate change on agriculture and tourism of Thua Thien Hue province, Vietnam. The 8th General Seminar of the Core University Program. Environmental Science and Technology for the Earth. Osaka University and Vietnam National University, Hanoi. Page 166-172.

53. Le Van Thang and Luong Van Duc (2008). First step in studying to build model construction of Phu Bai ecological industrial zone, Thua Thien Hue province, Vietnam. The 8th General Seminar of the Core University Program. Environmental Science and Technology for the Earth. Osaka University and Vietnam National University, Hanoi. Page 435-441.

54. Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Bảo Tuấn và Lê Văn Thăng (2008). Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS góp phần nâng cao công tác quản lý chất thải rắn tại thành phố Huế. Thông tin Khoa học (Phần Khoa học tự nhiên), Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế. Số XV. Trang 118-124.

55. Lê Văn Thăng và Trần Anh Tuấn (2008). Tăng cường quản lý nhu cầu nước nhằm thích ứng với tình trạng khan hiếm nước ở vùng duyên hải miền Trung. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ Ba. Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. NXB ĐHQG Hà Nội. Trang 499

56. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Hoàng Ngọc Tường Vân (2009). Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hương giai đoạn 2003-2008. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, số tháng 6.2009, trang 56-58. Hà nội.

57 Lê Văn Thăng (2009). Thực trạng và thách thức của kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ở duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 25-33. 

58. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng và nnk (2009). Nghiên cứu đề xuất một số mô hình nông-lâm- ngư nghiệp theo hướng bền vững trên vùng cát nội đồng của hai huyện Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 42-52. 

59. Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên và Lê Văn Thăng (2009). Nghiên cứu xây dựng bản đồ quy hoạch lại sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp trên vùng đất cát nội đồng hia huyện Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 77-88. 

60. Lê Văn Thăng (2009). Nghiên cứu, đề xuất chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ở duyên hải miền Trung theo hướng bền vững. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 131-140. 

61. Lê Văn Thăng, Nguyễn Thị Thanh Thúy (2009). Bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái nhà vườn Huế. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Hà Nội. Số 12/2009. Trang 32-33. 

62. Lê Văn Thăng, Trần Thị Mai (2009). A Lưới phát triển du lịch sinh thái tiếp cận cộng đồng. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Hà Nội. Trang 38-39. 

63. Le Van Thang and Ho Thi Ngoc Hieu. Climate change impacts and the community based climate change adaption project in Thua Thien Hue province. International Workshop on Higher Education in Adapting to Climate and Ecosystems Change. Co-organized by UNU-ISP, VNU and IR3S. Halong, VN 2009. Page 46-52. 

64. Lê Văn Thăng, Phan Văn Đức, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Biến đổi khí hậu và các nguy cơ đối với sinh kế của cộng đồng xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 24-35. 

65. Trần Thị Hồng Sa, Lê Văn Thăng (2010). Tìm hiểu tác động của nuôi trồng thủy sản đến môi trường nước ở đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 172-182. 

(Xem tiếp các bài báo khoa học đã công bố)

 


 Quỹ học bổng Khoa 
 Các chủ đề Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com