Cơ hội học bổng, tuyển dụng

Cơ hội apply học bổng, tài trợ… từ 6/2024

Khoa Môi trường xin giới thiệu thông tin về một số học bổng, tài trợ nghiên cứu đang...

Thông báo tài trợ dự án từ Trung tâm Pulitzer

Quỹ tài trợ Hạt giống Tác động (Impact Seed Funding, ISF) là một khoản tài trợ quy mô...

Cơ hội apply học bổng, tài trợ… từ 04/2024

Khoa Môi trường xin giới thiệu thông tin về một số học bổng, tài trợ nghiên cứu đang...

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Thừa Thiên Huế)

Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Thừa Thiên Huế) thông báo tuyển dụng.

Thông báo tài trợ nghiên cứu của Quỹ Nước và Môi trường Kurita (KWEF) năm 2024

Quỹ  Nước và Môi trường Kurita (KWEF) bắt đầu nhận hồ sơ tài trợ kinh phí cho các...

Thông báo tài trợ nghiên cứu từ Đại học Kyoto

Trường Sau đại học về Nghiên cứu môi trường toàn cầu (GSGES), Đại học Kyoto thông báo tiếp...

Thông báo về khóa học 6 tháng tại Đại học Kyoto dành cho NCS và học viên cao học

Trong khuôn khổ dự án " Creation of Trans-ASEAN Environmental and Social Innovators through Development of Overseas Satellites", Trường...

Học bổng Chevening của Chính phủ Anh năm học 2024/2025

Học bổng toàn phần cho Thạc sĩ tại Vương quốc Anh. Đại sứ quán Anh xin vui mừng...