Một số thay đổi về chỉ số IF tạp chí trong JCR 2024

Một số thay đổi về chỉ số IF tạp chí trong JCR 2024

JIF (Journal Impact Factor), hay thường được viết đơn giản IF, là một chỉ số được dùng phổ biến để đánh giá uy tín, chất lượng tạp chi khoa học – IF càng lớn thì tạp chí cảng uy tín. IF được Clarivate – chủ nhân của dữ liệu chỉ mục Web of Science nổi tiếng – công bố trong Báo cáo Trích dẫn tạp chí (Journal Citation Reports, JCR) hàng năm. Clarivate đang chuẩn bị để phát hành JCR 2024 trong thời gian cuối tháng 6 – đầu tháng 7/2024. Khoa Môi trường xin giới thiệu một số thay đổi liên quan đến IF trong công bố sắp phát hành này.

Bắt đầu từ năm ngoái 2023, Clarivate đã có 2 thay đổi quan trọng liên quan đến IF. Thứ nhất, IF chỉ hiển thị 1 số lẻ sau dấu phẩy thay vì 3 như những năm trước. Thứ hai, mở rộng việc tính và công bố IF cho các tạp chí trong danh mục AHCI và ESCI (những năm trước đó không có). Theo Clarivate, các thay đổi này là để tăng cường tính minh bạch và sự tin cậy trong đánh giá và xếp hạng các tạp chí.

Ngoài 2 thay đổi nói trên vẫn được tiếp tục thực hiện, Clarivate cho biết trong JCR 2024 sẽ có thêm một số điều chỉnh nữa, bao gồm:

(i) thống nhất xếp hạng IF theo lĩnh vực chung cho tất cả các danh mục (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI) thay vì các xếp hạng IF riêng cho từng danh mục (có tất cả 229 lĩnh vực khoa học và khoa học xã hội).

(ii) không xếp hạng IF cho các nhóm lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn.

Như vậy trong JCR 2024 sẽ không còn thứ hạng IF của 9 nhóm lĩnh vực được lập riêng trong các danh mục. Ví dụ, lĩnh vực Tâm thần học (Psychiatry) có trong cả SCIE và SSCI và lâu nay các tạp chí được xếp hạng IF trong lĩnh vực Tâm thần học riêng ở mỗi danh mục. Tuy nhiên, năm 2024 Clarivate sẽ thay thế các xếp hạng riêng biệt này bằng một xếp hạng thống nhất duy nhất cho lĩnh vực Tâm thần học, bao gồm các tạp chí được chỉ mục trong SCIE, SSCI và ESCI.

 

Theo Clarivate, ban đầu họ định giới thiệu bảng xếp hạng cho 25 nhóm lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn trong năm nay. Tuy nhiên, sau khi phân tích dữ liệu sâu rộng và tham vấn cộng đồng học thuật, Clarivate đã đánh giá lại và quyết định sẽ không giới thiệu bảng xếp hạng IF cho các lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn. Các trích dẫn trong nghệ thuật và nhân văn thường ít hơn và chậm hơn nhiều so với các trích dẫn trong khoa học hoặc khoa học xã hội.

 

Một vài con số về thay đổi sẽ có trong JCR 2024

  • Hơn 7.200 tạp chí sẽ có bảng xếp hạng lĩnh vực mới với đầy đủ số liệu IF, trong số đó, khoảng 7.000 là từ ESCI và 200 là từ AHCI.
  • Nếu như trong JCR 2023, có 178 xếp hạng theo lĩnh vực cho SCIE và 58 xếp hạng cho SSCI (tổng cộng là 236), thì trong JCR 2024 chỉ còn 229 xếp hạng theo lĩnh vực, giảm một ít ở những lĩnh vực được chia sẻ trong cả SCIE và SSCI.

  • Lĩnh vực Tâm thần học với 2 danh sách xêp hạng IF riêng cho SCIE (175 đầu tạp chí) và SSCI (144 đầu tạp chí) trong JCR 2023 thì nay trong JCR 2024 sẽ chỉ có 1 danh sách chung với 275 đầu tạp chí.

 

  • 3 danh sách riêng cho lĩnh vực Lịch sử ở AHCI (186 đầu tạp chí), SSCI (107 đầu tạp chí) và ESCI (22 đầu tạp chí) trong JCR 2023 sẽ còn chỉ 1 danh sách chung cho lĩnh vực Lịch sử (515 đầu tạp chí) trong JCR 2024.

 

Thay đổi về phân bố Q các tạp chí giữa JCR 2023 và JCR 2024

 

Nguồn: 

https://clarivate.com/blog/2024-journal-citation-reports-changes-in-journal-impact-factor-category-rankings-to-enhance-transparency-and-inclusivity/

https://clarivate.com/blog/journal-citation-reports-2024-preview-unified-rankings-for-more-inclusive-journal-assessment/


  • *Tìm hiểu thêm về cách tính JIF tại đây. Tra cứu IF tạp chí các năm gần đây tại đây.

 

PKL

Loading