Một số hướng dẫn và lưu ý về tra cứu, kiểm tra tạp chí quốc tế uy tín

Một số hướng dẫn và lưu ý về tra cứu, kiểm tra tạp chí quốc tế uy tín

Việc tra cứu, kiểm tra tạp chí khoa học quốc tế trước khi gửi đăng bài hoặc khi đánh giá hồ sơ có bài báo liên quan là nhu cầu khá thường xuyên và cần thiết hiện nay với các nhà khoa học, các nhà quản lý. Bài viết cung cấp các hướng dẫn và lưu ý đơn giản và quan trọng cho công việc này.

A. Tra cứu một tạp chí có đang thuộc danh mục Scopus hay WoS Core Collection

*Danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources

  1. Tra cứu trực tuyến bằng tên tạp chí hay chí số ISSN, nếu có kết quả click vào tên tạp chí và xem kỹ thời gian tạp chí được chỉ mục ở “Scopus coverage years”.
  2. Tải về file danh mục (file excel) ở “Download Scopus Source List” để tra cứu offline. File này được Scopus cập nhật khá thường xuyên (gần như hàng tháng). Phải login vào tài khoản Scopus mới tải được (có thể tạo tài khoản miễn phí tại “Create account”). Có thể tham khảo file mới nhất lưu tại đây.

Chú ý: Việc tra cứu trên SCImago (https://www.scimagojr.com/) cũng cho phép xác nhận tạp chí có thuộc Scopus hay không, cùng với hạng tạp chí (Q). Tuy nhiên, do mỗi năm SCImago chỉ lấy danh mục tạp chí từ Scopus 1 lần (vào tháng 4-5), tốt hơn hết nên tra cứu trực tiếp trên website Scopus theo 2 cách trên. Khi tra cứu trên Scopus, cũng có thể xác định hạng Q (theo tứ phân vị) dựa vào Percentile ở mục CiteScore Rank (ví dụ, nếu Percentile là 36th thì sẽ ứng với hạng Q2).

*Danh mục WoS: https://mjl.clarivate.com/home

  1. Tra cứu trực tuyến bằng tên tạp chí hay chí số ISSN, nếu có kết quả đúng tên tạp chí, kiểm tra ở mục “Web of ScienceCore Collection” xem thuộc danh mục nào: SCIE, SSCI, AHCI hay ESCI. Chú ý, nếu kết quả chỉ có thuộc “Additional Web of ScienceIndexes” thì không phải là tạp chí uy tín thuộc WoS.
  2. Chọn “Download”, tải về các file danh mục liên quan (file excel) để tra cứu, hoặc file JCR20xx để tra cứu nhanh. Phải login vào tài khoản Clarivate mới tải được (có thể tạo tài khoản miễn phí tại “Create Free Account”). Có thể tham khào các file mới nhất lưu tại đây.

Chú ý: Clarivate cũng xếp hạng Q các tạp chí cùng với chỉ số IF, nhưng Q của Clarivate có thể khác với Q của SCImago. Tuy nhiên, để tra cứu IF và Q theo Clarivate phải có tài khoản trả tiền.

B. Kiếm tra một tạp chí có thuộc loại “săn mồi” (predatory) hay “mạo danh” (hijacked)

  1. Kiểm tra tạp chí “săn mồi” trong Beallslist tại https://beallslist.net/: kiểm tra nhà xuất bản của tạp chí (mục Publishers) hay tạp chí riêng rẽ (mục Standalone Journals).
  2. Kiểm tra tạp chí “mạo danh” theo khuyến cáo của trang “Retraction Watch” bằng file excel tải về từ https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-hijacked-journal-checker/(click vào đường link ở dòng “Welcome to the Retraction Watch Hijacked Journal Checker) hoặc trực tiếp tại đây. File này được cộng đồng khoa học cập nhật thường xuyên.
  3. Ngoài ra, có thể tìm hiểu thông tin trên các diễn đàn khoa học như ResearchGate (https://www.researchgate.net/) hay ở các comments bên dưới khi vào xem thông tin một tạp chí trên SCImago.

 

Phạm Khắc Liệu (pklieu@hueuni.edu.vn)

Loading