Một số chỉ số đánh giá công bố khoa học và nhà khoa học

Một số chỉ số đánh giá công bố khoa học và nhà khoa học

Hiện nay các chỉ số liên quan đến công bố khoa học như IF, CiteScore, Q1-Q2-Q3-Q4, H-index,… đã trở nên quen thuộc, được tra cứu thường xuyên bởi các nhà khoa học và quản lý khoa học. Tuy nhiên, người dùng đôi khi vẫn chưa hiểu rõ được bản chất các chỉ số, nhất là sự khác nhau giữa các chỉ số cùng chức năng giữa 2 nguồn dữ liệu (ví dụ, hạng tạp chí Q theo Clarivate và theo Scopus). Tài liệu seminar của Khoa Môi trường sẽ giúp giải đáp phần nào các vấn đề này.