Góc thông tin khoa học

Một số thay đổi về chỉ số IF tạp chí trong JCR 2024

JIF (Journal Impact Factor), hay thường được viết đơn giản IF, là một chỉ số được dùng phổ...

Một số chỉ số đánh giá công bố khoa học và nhà khoa học

Hiện nay các chỉ số liên quan đến công bố khoa học như IF, CiteScore, Q1-Q2-Q3-Q4, H-index,… đã...

THE Asia University Rankings 2024: Đại học Huế tiếp tục là 1 trong 6 CSGDĐH uy tín của Việt Nam

Sớm hơn năm 2023 gần 2 tháng, ngày 01/5/2024, Times Higher Education đã công bố kết quả xếp...

Bảng xếp hạng THE 2024: Đại học Huế được xếp hạng trong 4 lĩnh vực

Ngày 26/10/2023, Times Higher Education (THE) đã công bố xếp hạng đại học thế giới theo các lĩnh...

Đại học Huế vẫn là một trong sáu CSGDĐH Việt Nam trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới THE 2024

Ngày 27/9/2023, Times Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới năm 2024...

Một số link tra cứu về tạp chí khoa học

Dưới đây là một số link giúp tra cứu nhanh các danh mục tạp chí khoa học quốc...

Cập nhật thay đổi danh mục tạp chí ACI (tháng 9/2023)

Ngày 25/7/2023, Ban Thư ký ACI (Asean Citation Index) đã phát hành thông báo kết quả đánh giá...