Góc thông tin khoa học

Một số link tra cứu về tạp chí khoa học

Dưới đây là một số link giúp tra cứu nhanh các danh mục tạp chí khoa học quốc...

Cập nhật thay đổi danh mục tạp chí ACI (tháng 7/2023)

Ngày 25/7/2023, Ban Thư ký ACI (Asean Citation Index) đã phát hành thông báo kết quả đánh giá...

Hỏi đáp về công bố khoa học quốc tế

Có công bố khoa học quốc tế, nhất là công bố trên các tạp chi quốc tế uy...

Một số hướng dẫn và lưu ý về tra cứu, kiểm tra tạp chí quốc tế uy tín

Việc tra cứu, kiểm tra tạp chí khoa học quốc tế trước khi gửi đăng bài hoặc khi...