Khoa Môi trường (trước 2005 gọi là Bộ môn Khoa học Môi trường) bắt đầu tuyển sinh và đào tạo bậc đại học ngành Khoa học Môi trường ngay từ năm đầu tiên thành lập 2000, tương ứng với K24 của Trường Đại học Khoa học. Đến năm 2006, Khoa bắt đầu tuyển sinh và đào tạo bậc cao học chuyên ngành Khoa học Môi trường (K2006). Từ năm 2019 và 2022, Khoa mở thêm 2 ngành đào tạo đại học là Kỹ thuật Môi trường và Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường.

Tính đến hết năm học 2022-2023, đã có 19 khóa tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Môi trường (từ K24 đến K43 trừ K42; trong đó gồm cả 4 khóa có hệ vừa học vừa làm) với trên 800 sinh viên và 14 khóa tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Môi trường (từ K2006 đến K2020) với trên 200 học viên.

Các học viên và sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Môi trường tỏa đi khắp cả nước, làm việc trong các môi trường khác nhau, từ cơ quan quản lý nhà nước cho đến công ty tư nhân, từ cơ sở giáo dục đại học cho đến doanh nghiệp…. Đa số các cựu học viên, sinh viên đã có được sự nghiệp và gia đình khả ổn định. Việc kết nối cựu học viên, cựu sinh viên các khóa luôn được Khoa Môi trường quan tâm, nhằm tạo ra mạng lưới để anh chị em có thể hỗ trợ nhau trong công việc và cũng nhắm thực hiện yêu cầu của công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Các cựu học viên, sinh viên cũng luôn hướng về Khoa thông qua các đợt họp mặt kỷ niệm của Khoa hay của lớp, Ngày Nhà giáo Việt Nam; thông qua việc hỗ trợ cho công tác đào tạo và đóng góp cho Quỹ học bổng của Khoa.

Loading