Khoa Môi trường bắt đầu xây dựng dữ liệu cựu sinh viên, cựu học viên từ năm 2010, nhân đợt kỷ niệm 10 năm thành lập khoa.

Tháng 3/2017, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học và Đại học Huế, dữ liệu được bổ sung thêm từ K31 (đại học ) và K2010 (cao học).

Hiện nay dữ liệu đang được Khoa tiếp tục cập nhật.

Mời click vào đây để xem dữ liệu cựu học viên, sinh viên Khoa Môi trường.

Loading