Khoa Môi trường Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học Quy chế học vụ hiện hành

TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN

SẢN XUẤT SẠCH HƠN

(Cleaner Production)

Số tín chỉ: 02   |    Mã học phần: MTR3132

GV phụ trách: Phạm Khắc Liệu  |  Email: pklieu@yahoo.com

Liên hệ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học | Điện thoại: 054.3848977  

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)

        

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Giáo trình Sản xuất sạch hơn

Bài tập

Bài tập số 1  | Bài tập số 2 | Bài tập số 3 | Bài tập số 4 | Bài tập số 5

Tài liệu tham khảo (ngoài các bài đọc thêm ở cuối giáo trình)

Industrial Ecology  

Hướng dẫn đánh giá SXSH ngành bia

Hướng dẫn đánh giá SXSH ngành dệt

Hướng dẫn đánh giá SXSH ngành sản xuất tinh bột

Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả

LCA so sánh chai PET và chai thủy tinh

Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến 2020

Sổ tay Hướng dẫn thiết kế hướng đến PTBV

 

Các liên kết hữu ích

3. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP HỌC KỲ II (2016 - 2017)

Tuần thứ Ngày Tiết học Nội dung Ghi chú
Nhóm 001 (P.H406) Nhóm 002 (P.H403)
1 Thứ ba, 7/2/2017 Thứ năm, 9/2/2017 1-4 Chương 1. Mở đầu  
2 Thứ ba, 14/2/2017 Thứ năm, 16/2/2017 1-4 Chương 2. Phương pháp luận đánh giá SXSH
*Kiểm tra 1
 
3 Thứ ba, 21/2/2017 Thứ năm, 23/2/2017 1-4 Chương 2 (tt)  
4 Thứ ba, 28/2/2017 Thứ năm, 2/3/2017 1-4 Chương 3. Đánh giá SXSH trong một số ngành công nghiệp và dịch vụ
*Kiểm tra giữa kỳ
 
5 Thứ ba, 7/3/2017 Thứ năm, 9/3/2017 1-4 Chương 4. Đánh giá vòng đời, hệ thống quản lý môi trường và SXSH  
6 Thứ ba, 14/3/2017 Thứ năm, 16/3/2017 1-4 Chương 4 (tt)
Chương 5. Hiện trạng và tiềm năng của SXSH
*Kiểm tra 2
 
7 Thứ ba, 21/3/2017 Thứ năm, 23/3/2017 1-4 Bài tập nhóm  
8 Thứ ba, 28/3/2017 Thứ năm, 30/3/2017 1-4 Bài tập nhóm  

(Lịch học trên có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế)

4. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Điểm quá trình học tập: 50%, gồm:

- Kiểm tra thường xuyên: 15%  (trung bình của 4 bài kiểm tra và bài tập ngắn)

- Kiểm tra giữa kỳ: 20%

- Bài tập nhóm: 15%

Hướng dẫn thực hiện bài tập nhóm:

Mỗi nhóm sẽ gồm 3-4 sinh viên, chủ đề bài tập sẽ được giao vào đầu học kỳ. Tất cả thành viên đều có trách nhiệm tham gia xây dựng báo cáo, trình bày báo cáo, tranh luận, thảo luận. Các sinh viên thuộc các nhóm khác phải có mặt đầy đủ và tham gia tiến trình thảo luận

Thực hiện

Gợi ý nội dung bài trình bày

Danh sách phân nhóm, chủ đề bài tập và lịch trình bày báo cáo xem tại đây

5. ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  Nhóm lớp 001 | Nhóm lớp 002

7. Hướng dẫn ôn tập

8. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi    |    Đáp án

Số lượt truy cập:


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Thông tin học phần được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi INNOVATION 2014 - Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế