Giới thiệu

Đây là trang thông tin về các học phần do Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế phụ trách, được xây dựng với mục đích hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập. Tại đây, chúng tôi cung cấp đề cương chi tiết, tài liệu học tập, lịch trình, thông tin về giảng viên,... của mỗi học phần.

Bản quyền

Đề cương và bài giảng (cả dạng đầy đủ và handout) của các học phần thuộc quyền tác giả của các giảng viên trực tiếp biên soạn.

  • Các bạn được phép tải xuống, in ấn và sử dụng các tài liệu này cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Các hình thức sử dụng khác đều bị nghiêm cấm, đặc biệt là nghiêm cấm việc đăng tải lại các tài liệu này lên trang web khác.
  • Mọi tham khảo từ các tài liệu này phải trích dẫn nguồn tham khảo bao gồm tên tác giả, tên tài liệu và địa chỉ tải xuống là: http://khoamoitruonghue.edu.vn/courses/.