TS. Lê Văn Tuấn

Giảng viên chính

Trưởng Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật môi trường

Tiến sỹ (Đại học Yamaguchi, Nhật Bản – 2014)
Thạc sỹ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế – 2008)

Email: levantuan@hueuni.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quan trắc môi trường

Kỹ thuật xử lý nước cấp – nước thải: công nghệ vi bọt khí, điện hóa – siêu âm, công nghệ vi sinh; khử trùng

Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Hóa học xanh

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

Xử lý chất hữu cơ, dinh dưỡng, các hợp chất khó phân hủy sinh học, vi sinh vật gây bệnh có trong nước cấp và nước thải; thu hồi dinh dưỡng

Công nghệ vi bọt khí (micro-nano bubbles), điện hóa – siêu âm, công nghệ vi sinh.

Mô hình hóa xử lý nước thải

GIỚI THIỆU

TS. Lê Văn Tuấn sinh năm 1981 tại Thừa Thiên Huế, nhận bằng Thạc sỹ về ngành Khoa học Môi trường của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế năm 2008 và tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học và Kỹ thuật Môi trường năm 2014 tại Đại học Yamaguchi, Nhật Bản. TS. Lê Văn Tuấn hiện là Trưởng Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Môi trường; và Trưởng nhóm Nghiên cứu Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường.

Trang CSDL KH&CN Đại học Huế: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/616
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=GHnR8sgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AMpAcmR1cvUd7psXmXZrozJ8AIi3683QqOP2S6mB_ir3tT_-c8PfE18Iz7jumSgXuB4pnYtcqZgoojgeIzQpqt1o

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tuan-Le

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

T Van Le, T Imai, T Higuchi, K Yamamoto, M Sekine, R Doi, HT Vo, J Wei (2013). Performance of tiny microbubbles enhanced with “normal cyclone bubbles” in separation of fine oil-in-water emulsions. Chemical engineering science 94, 1-6.

R Watanabe, H Harada, H Yasui, TV Le, S Fujii (2021). Exfiltration and infiltration effect on sewage flow and quality: a case study of Hue, Vietnam. Environmental Technology 42 (11), 1747-1757.

Le Van Tuan, Dang Thi Thanh Loc, H. Yasui, T. Imai (2022). Microbubbles improve removal of oil-in-water emulsions stabilized by humic acids. Desalination and Water Treatment, 2022

TV Le, TLT Dang, T Imai (2023). Synergistic bactericidal activity of ultraviolet radiation, ozone, and liquid-thin-film technology against Escherichia coli in water. Water Supply 23 (2), 884-894.

GIẢNG DẠY

Hóa môi trường; hóa học xanh

Quan trắc môi trường

Kỹ thuật xử lý nước cấp

Kỹ thuật xử lý nước thải

Kiểm soát ô nhiễm môi trường