TS. Đường Văn Hiếu

Giảng viên chính
Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung

Tiến sỹ (Học viện KH và CN Gwangju, Hàn Quốc, 2012)
Thạc sỹ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2002)

Email: dvhieu@hueuni.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Sự tích lũy kim loại nặng trong môi trường và khả năng xử lý bằng phương pháp sinh học

Hệ sinh thái thủy sinh

Sinh vật chỉ thị môi trường

Thực vật thủy sinh

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

TS. Đường Văn Hiếu nhận bằng Tiến sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc. Hiện nay, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

GIẢNG DẠY