ThS. Tề Minh Sơn

Chuyên viên

Nghiên cứu sinh (Đại học Nagasaki, Nhật Bản)
Thạc sỹ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

Email: teminhson@hueuni.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Kỹ thuật xử lý nước thải (Wastewater treatment)

Quản lý chất lượng nước (Water quality management)

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

Tề Minh Sơn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Khoa học Môi trường tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Hiện đang theo học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường tại Đại học Nagasaki, Nhật Bản.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

GIẢNG DẠY