Nguyễn Trần Bảo Khuyên

Cán bộ nghiên cứu

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường miền Trung

Email: baokhuyennguyentran@gmail.com; ntbkhuyen@husc.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

Nguyễn Trần Bảo Khuyên, sinh năm 1996. Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Công nghệ sinh học Nông nghiệp (chuyên ngành Thực vật) vào năm 2020 tại Đại học Szent Istvan (nay là Đại học Nông nghiệp và Khoa học đời sống Hungary – MATE). Hiện tại là cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường Miền Trung (CRET). Hướng nghiên cứu chính là về ứng dụng vi sinh vật có ích trong xử lý ô nhiễm môi trường.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

GIẢNG DẠY