ThS. Mai Ngọc Châu

Giảng viên

Nghiên cứu sinh (Nhật Bản)
Thạc sỹ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

Email: mcchau@hueuni.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Quản lý tài nguyên và môi trường dựa vào cộng đồng;
  • Giáo dục môi trường.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

  • Quản lý môi trường nước;
  • Quản lý chất thải rắn.

GIỚI THIỆU

Mai Ngọc Châu sinh ngày 07/7/1991 tại Thừa Thiên Huế. Năm 2013, cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Khoa học Môi trường tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Năm 2017, cô nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Môi trường tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Từ 2013, cô công tác tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Mai Ngọc Châu, Phạm Khắc Liệu (2014). Tìm hiểu thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học – Đại học Khoa học Huế (ISSN 2354 – 0842), Tập 2 (1) 181 – 190.

Mai Ngọc Châu, Nguyễn Bắc Giang, Hidenori Harada (2015). An ninh nguồn nước hộ gia đình cho người dân ở vùng ngoại ô thành phố Huế – trường hợp nghiên cứu điển hình ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN 0866 – 708X), Tập 53 (3A) 163 – 168.

Mai Ngọc Châu, Đặng Thị Thanh Lộc và cộng sự (2017). Hiện trạng vệ sinh môi trường ở một số quán ăn ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp cải thiện. Tạp chí Khoa học – Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương (ISSN 1859 – 4433), Tập 1 (1) 44 – 50.

Tôn Thất Pháp, Mai Ngọc Châu (2017). Đồng quản lý thủy sản ở vùng phía bắc đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế: thực trạng và giải pháp thúc đẩy. Tạp chí Khoa học – Đại học Khoa học Huế (ISSN 2354 – 0842), Tập 9 (1) 159 – 172.

Tôn Thất Pháp, Nguyễn Thị Kim Anh, Mai Ngọc Châu (2018). Vai trò của làng và vạn trong quản lý nghề khai thác thủy sản truyền thống ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học – Đại học Khoa học Huế (ISSN 2354 – 0842), Tập Tập 12 (2) 197 – 206.

Mai Ngọc Châu, Nguyễn Bắc Giang (2019). Hiện trạng sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học – Đại học Khoa học Huế (ISSN 2354 – 0842), Tập 14 (2) 91-102.

Mai Ngọc Châu, Nguyễn Bắc Giang (2020). Mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ nước sạch của người dân ở khu vực ven biển – trường hợp nghiên cứu điển hình ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN 0866 – 708X), Tập 53 (3A) 163 – 168.

Lê Công Tuấn, Trần Thanh Hòa, Đường Văn Hiếu, Lê Thị Tịnh Chi, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Trần Ngọc Tuấn, Phạm Quang Anh Khôi, Trương Văn Đàn (2021). Điều tra hiện trạng sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopeneaus vannamei Boone, 1931) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học – Đại học Khoa học Huế (ISSN 2354 – 0842), Tập 19 (2), 191-205.

Lê Công Tuấn, Lê Thị Tịnh Chi, Nguyễn Hoàng Lộc, Mai Ngọc Châu, Tề Minh Sơn, Trần Ngọc Tuấn, Lê Thị Phương Chi (2021). Điều tra hiện trạng sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopeneaus vannamei Boone, 1931) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN 2588-1191).

Lê Thị Tịnh Chi, Mai Ngọc Châu, Mai Tiến Dũng (2022). Tính tổn thương sinh kế do biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học – Đại học Khoa học Huế (ISSN 2354 – 0842), Tập 20 (2), 169-180.

SÁCH – GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín (Đồng chủ biên), Lê Thị Tịnh Chi, Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Giang, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Công Tuấn, Trương Quý Tùng, Dương Thành Chung (2022), Giáo trình Giáo dục Môi trường Đại cương, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. ISBN: 978-604-912-648-2

DỰ ÁN THAM GIA

2020-2021: Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài cấp Đại học Huế – Thành viên.

2021: Promoting multi-stakeholders’ collaboration on climate ambition in Vietnam. Đề tài hợp tác quốc tế – Thành viên.

2021: Study on plastic waste leakage situation and impacts on environment of Tam Giang – Cau Hai Lagoon from Hue city and expanded areas. Đề tài hợp tác quốc tế – Thành viên.

2021: Baseline Study of Municipal Solid Waste Management System of Hue City-Sub-package 1- Technical assessment. Đề tài hợp tác quốc tế – Thành viên.

2021: Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn đến sinh kế của cộng đồng ven biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bằng áp dụng chỉ số tổn thương sinh kế (LVI). Đề tài cấp cơ sở – Thành viên.

2019 – 2020: Xây dựng mô hình thí điểm truyền thông môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cấp xã tại khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn. Đề tài cấp Tỉnh – Thành viên.

2017 – 2018: Nghiên cứu sự biến động nhiệt độ bề mặt đô thị phục vụ quy hoạch không gian xanh ở thành phố Huế. Đề tài cấp Đại học Huế – Thành viên.

2018: Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước sạch và chất lượng vệ sinh môi trường ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài cấp cơ sở – Chủ nhiệm.

2014 – 2015: An ninh nguồn nước hộ gia đình cho người dân ở vùng ngoại ô thành phố Huế – trường hợp nghiên cứu điển hình ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án hợp tác quốc tế giữa Đại học Huế, Việt Nam và Đại học Kyoto, Nhật Bản.

GIẢNG DẠY

Các học phần đại học:

  • MTR 4152 – Quản lý tài nguyên và môi trường dựa vào cộng đồng
  • MTR3132 – Sản xuất sạch hơn
  • MTR1002 – Môi trường và con người
  • MTR1022 – Giáo dục môi trường đại cương