ThS. Lê Thị Phương Chi

Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khoa Môi trường

Thạc sỹ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội)
Cử nhân (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

Email: lethiphuongchi@yahoo.com

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

GIẢNG DẠY