ThS. Dương Thành Chung

Giảng viên
Trưởng phòng thí nghiệm cơ sở, Trợ lý cố vấn học tập

Thạc sỹ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

Email: thanhchung@hueuni.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Kỹ thuật Môi trường

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

Trang CSDL KH&CN Đại học Huế: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/620

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Nguyen Bac Giang, Tran Ngoc Tuan, Hoang Cong Tin, Duong Thanh Chung, Tran Ngoc Khanh Ni,  Ngo Huu Binh, Duong Thi Nhung, Le Cong Tuan, Te Minh Son, Nguyen Tran Bao Khuyen (2023), Current Plastic Waste Status and Its Leakage at Tam Giang–Cau Hai Lagoon System in Central Vietnam.  Urban Sci., Volume 7, Issue 3, 89. https://doi.org/10.3390/urbansci7030089

Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín, Lê Thị Tịnh Chi, Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Giang, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Công Tuấn, Trương Quý Tùng, Dương Thành Chung (2023). Giáo trình Giáo dục môi trường đại cương. Nxb. Đại học Huế.

Lê Văn Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc, Dương Thành Chung, Trương Quý Tùng, Nguyễn Văn Hợp, (2022). Diễn biến chất lượng nước sông Như Ý tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 – 2020. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển. Số 9 (182), 26-38.

Lê Văn Tuấn (Chủ biên), Phạm Khắc Liệu, Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Dương Thành Chung (2022). Giáo trình thực tập hóa môi trường. Nxb. Đại học Huế.

 

GIẢNG DẠY

Kỹ thuật Môi trường

Quản lý chất thải rắn