CN. Phan Thị Ánh Nguyệt

Trợ lý giáo vụ Khoa

Cử nhân (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

Email: ptanguyet@husc.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

GIẢNG DẠY