PGS. TS. Trần Anh Tuấn

Trưởng Bộ môn, Bộ môn Quản lý Tài nguyên Môi trường và Biến đổi khí hậu

Giảng viên cao cấp

Tiến sĩ (Viện Tài nguyên & Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội – 2013)

Thạc sĩ (Đại học Queensland, Australia – 2002)

Thạc sĩ (Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản – 2010)

Email: tatuan@hueuni.edu.vn. Tel: 0914204004

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Biến đổi khí hậu
 • Năng lượng tái tạo
 • Du lịch sinh thái
 • Quản lý nhu cầu năng lượng và nước sạch

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Kiểm kê khí nhà kính
 • Quản lý nhu cầu năng lượng và nước sạch
 • Quản lý chất thải rắn

GIỚI THIỆU

PGS. TS. Trần Anh Tuấn sinh năm 1967 tại Thừa Thiên Huế. Ông tốt nghiệp Cử nhân Sinh học năm 1991 và Cử nhân Tiếng Anh năm 1995 tại Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Cử nhân Quản trị kinh doanh năm 1999 tại Đại học Huế, Thạc sĩ Quản lý Môi trường (năm 2002) tại Đại học Queensland (Australia), Thạc sĩ Chính sách PTBV năm 2010 tại Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản) và Tiến sĩ Khoa học Môi trường năm 2013 tại Viện Tài nguyên & Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông Tuấn đã có thời gian tu nghiệp ở một số quốc gia như Canada, Israel, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Thái Lan, Ấn Độ… Ông giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế từ năm 2003 và được bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2018. Ngoài ra, PGS. Tuấn còn là Cố vấn kỹ thuật cho Chương trình Thành phố Xanh (One Planet Challenge City – OPCC) của Tổ chức Quốc về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) từ năm 2015 đến nay.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Xuan Cuong Nguyen, Dinh Cham Dao, Thi Tinh Nguyen, Quoc Ba Tran, T. Thanh Huyen Nguyen, Tran Anh Tuan, Kieu Lan Phuong Nguyen, Van-Truc Nguyen, Ashok Kumar Nadda, Nguyen Thanh-Nho, W. Jin Chung , S. Woong Chang, D. Duc Nguyen (2022). Generation Patterns And Consumer Behavior Of Single-Use Plastic Towards Plastic-Free University Campuses. Chemosphere, Volume 291, Part 3.

Tran Anh Tuan, Nguyen Quang LịchNguyen Bac Giang (2022). Development Potential For Rooftop Solar Photovoltaic: Case Studies In Commercial And Industrial Sectors Of Hue City. Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment.

Tran Anh Tuan, Le Thi Phuong Chi, Le Thuy Trinh (2021).  Safe Food Business And Consumption: Case Studies In Tam Ky And Hoi An City, Quang Nam Province. Proceedings of the International Conference on Food Safety and Sanitation in the Food Supply Chain in Mekong Delta.

Phan Anh HangLe Van ThangTran Anh TuanNguyen Hoang Son (2021). An Environmental Zoning For Sustainable Development In Thua Thien Hue Province, Vietnam. Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies.

Nguyen Quang TuanHoang Cong TinLuong Quang DocTran Anh Tuan (2017). Historical Monitoring Of Shoreline Changes In The Cua Dai Estuary, Central Vietnam Using Multi-Temporal Remote Sensing Data. Geosciences (Switzerland) (2076-3263).

Tran Anh TuanLe Thi Phuong Chi (2016). Assessing urban environmental sustainability by means of indicators: the case of Hue city, Vietnam. Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology).

Tran Anh Tuan (2016). Transition Towards Renewable Energy: A Review Of Bio-Power Technology With Some Implications For Vietnam. International Symposium Hanoi Geoengineering 2016 Energy And Sustainability.

Tran Anh Tuan, Tran Canh Hung (2015). Uncertainty Reduction In Prospective Risk Assessment Of Thua Thien Hue Coastal Waters. Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology).

Tran Anh Tuan (2014). Potential Conservation Of Urban Water At Household Level: The Case Study Of Hue City. Vietnam Journal Of Science And Technology (Vietnam Academy Of Science And Technology).

Kumar, S., Kusakabe, K., Pradhan, P. Shrestha, Tran Anh Tuan (2013). Greenhouse Gas Emissions from Tourism Service Providers: Case Studies in Chiang Mai, Thailand and Hue, Vietnam, in “Livelihoods, Ecosystem Services and the Challenges of Regional Integration in the Mekong Region”. Strategic Information and Research Development Centre (SIRD), Selangor, Malaysia.

Tran Anh Tuan, Kumar S., Kyoko K., Pravakar P., Pujan S (2012). Greenhouse gas emission inventory of Hue tourism sector based on Bilan Carbone ® version 6. Proceedings of the International Scientific Conference on Geoengineering to respond to climate change and sustainable infrastructure development, University of Science, Hue University.

Tran Anh Tuan (2005). Carrying Capacity in Coastal Tourism. Proceedings of the Workshop on CZM, PIP-CIDA/CANADA project, Dalhousie University.

GIẢNG DẠY

Chương trình đại học Chương trình cao học
 • Giáo dục môi trường đại cương
 • Cơ sở khoa học môi trường
 • Du lịch và môi trường
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • Thực tập chuyên ngành
 • Các nguyên lý Khoa học môi trường
 • Các nguyên lý trong Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý tổng hợp chất thải rắn
 • Đánh giá rủi ro môi trường
 • Công cụ Quản lý tài nguyên và môi trường
 • An toàn thiết bị nâng chuyển và làm việc trên cao