Hoàng Công Tín

Trưởng Khoa
Giảng viên cao cấp

Tiến sĩ (Đại học Công nghệ Curtin, Australia; Ngành Môi trường và Nông nghiệp, 2016)
Tu nghiệp Sau thạc sĩ (Viện Khoa học Biển Bermuda, 2010)
Thạc sĩ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2008)

Email: hoangcongtin@hueuni.edu.vn – ĐT: 0949 033 686

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

– Sinh thái học thực vật thủy sinh vùng ven biển

– Viễn thám và GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường biển

– Đánh giá tài nguyên sinh vật ven biển phục vụ sử dụng và bảo tồn bền vững.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

– Công nghệ Viễn thám và GIS trong đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái ven biển.
– Nghiên cứu giá trị cảnh quan của các thảm thực vật đầm lầy ngập mặn ven biển.
– Xây dựng CSDL về tài nguyên và môi trường vùng ven biển.
– Mô hình hóa khả năng hấp thụ carbon của các thảm thực vật đầm lầy ngập mặn ven biển.
– Đánh giá nguồn phát sinh và tác động của rác thải nhựa lên môi trường và các hệ sinh thái vùng ven biển.

GIỚI THIỆU

PGS. TS. Hoàng Công Tín hiện đang công tại tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. PGS. Hoàng Công Tín nhận bằng Thạc sỹ về Sinh thái học tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế năm 2008. Tu nghiệp sau cao học về Hải dương học và Viễn thám biển tại Viện Khoa học Biển Bermuda; và nhận bằng Tiến sĩ về Môi trường và Viễn thám biển tại Đại học Công nghệ Curtin, Australia năm 2016. Ông được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2020. Hiện tại là Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học. Hướng nghiên cứu chính là Sinh thái học biển; Viễn thám và GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường biển.

PGS. TS. Hoàng Công Tín đã chủ nhiệm thành công 01 đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) và thành viên chính 02 đề tài Nafosted tài trợ. Chủ trì 01 đề tài nhánh đề tài thuộc Chương trình Công nghệ Vũ trụ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020; thành viên chủ chốt của 01 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. PGS. TS. Hoàng Công Tín hiện đang là Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Huế về Tài nguyên, Môi trường và Sinh thái vùng ven biển.

Trang CSDLKH, Đại học Huế  | Google Scholar  |  ORCID   |  Scopus

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Bài báo trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành thuộc danh mục WoS/Scopus

 • Kien, Nguyen Duc, Nguyen H. D. My, Dang Thi Anh Thu, Ton That Canh Tri, Nghiem Hong Son, Thai Khanh Phong, Hoang Cong Tin, Nguyen Hoang Lan, Tran Binh Thang, Bui Dung The, and et al. (2023). Valuation of a Heatwave Early Warning System for Mitigating Risks Associated with Heat-Related Illness in Central Vietnam. Sustainability 15, no. 21: 15342. https://doi.org/10.3390/su152115342
 • Nguyen Bac Giang, Tran Ngoc Tuan*, Hoang Cong Tin*, Duong Thanh Chung, Tran Ngoc Khanh Ni,  Ngo Huu Binh, Duong Thi Nhung, Le Cong Tuan, Te Minh Son, Nguyen Tran Bao Khuyen (2023), Current Plastic Waste Status and Its Leakage at Tam Giang–Cau Hai Lagoon System in Central Vietnam.  Urban Sci., Volume 7, Issue 3, 89. https://doi.org/10.3390/urbansci7030089
 • Tran Ngoc Khanh Ni, Le Van Thang, Le Thi Tinh Chi, Le Cong Tuan, Hoang Thi My Hang, Nguyen Tu Uyen, Ngo Huu Binh, Cédric Jamet, Hoang Cong Tin* (2023), Quantifying biomass and canopy cover of submerged aquatic vegetation on an offshore island, Regional Studies in Marine Science, 66, 103117. doi: 10.1016/j.rsma.2023.103117 [SCIE, Q2, IF(2022)=2.166].
 • Hoang Cong Tin*, Nguyen Tu Uyen, Nguyen Huu Chi Tu, Ngo Huu Binh, Tran Ngoc Khanh Ni (2023), Dynamics of seagrass beds and land use–land cover characteristics in Vietnamese Marine protected areas. Regional Studies in Marine Science, 59, 102749 [SCIE, Q2, IF(2022)=2.166].
 • Ha Nam Thang, Hao-Quang Nguyen, Tien-Dat Pham, Hoang Cong Tin, Ian Hawes (2023), Superpixel for seagrass mapping: a novel method using PlanetScope imagery and machine learning in Tauranga harbour, New Zealand. Environmental Earth Sciences, 82, 154 [SCIE, Q2 – IF=3.119].
 • Xuan-Vy Nguyen, Thi Thuy Hang Phan, Van-Luong Cao, Nhu-Thuy Nguyen Nhat, Trung-Hieu Nguyen, Xuan-Thuy Nguyen, Va-Khin Lau, Tin Hoang-Cong, My-Ngan Nguyen-Thi, Hung Manh Nguyen, Viet-Ha Dao, Mirta Teichberg, Jutta Papenbrock (2022), Current advances in seagrass research: A review from Viet Nam. Frontiers in Plant Science. 13, 991865 [SCIE, Q1, IF(2022)=5.6].
 • Nguyen Huu Chi Tu, Nguyen Tu Uyen, Luong Quang Doc, Le Cong Tuan, Mai Anh Thu, Hoang Cong Tin* (2021), Impacts of urbanization and land transitions on seagrass beds in tropical lagoon in central Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 45: 101860 [SCIE, Q2, IF(2019)=1.183].
 • Hoang C. Tin*, Bui T. Phung, Duong V. Hieu* (2021), Species biodiversity and distribution of seagrass beds in several coastal areas of central Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 41(1A):101531 [SCIE, Q2, IF(2019)=1.183].
 • Tran Ngoc Khanh-Ni, Tin Hoang Cong, Vo Trong Thach, Cédric Jamet, Izuru Saizen (2020), Mapping submerged aquatic vegetation along the central Vietnamese coast using multi-source remote sensing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(6), 395; doi: 10.3390/ijgi9060395 [SCIE, Q1, IF(2017)=2.239].
 • Milica Stojanovic, Margarida L.R. Liberato, Rogert Sorí, Marta Vázquez, Tan Phan-Van, Hieu Duongvan, Tin Hoang Cong, Phuong N. B. Nguyen, Raquel Nieto and Luis Gimeno (2020), Trends and Extremes of Drought Episodes in Vietnam Sub-Regions during 1980–2017 at Different Timescales, Water Journal, 12(3), 813; https://doi.org/10.3390/w12030813 [SCIE, Q1, IF(2017)=2.52].
 • Van-Huy Nguyen, Quoc Ba Tran, Xuan Cuong Nguyen, Le Thanh Hai, Thi Thanh Tam Ho, Mohammadreza Shokouhimehr, Dai-Viet N. Vo, Su Shiung Lam, Hai Phong Nguyen, Cong Tin Hoang, Quang Viet Ly, Wanxi Peng, Soo Young Kim, Tra VanTung, Quyet VanLe, Puangrat Kajitvichyanukul (2020), Submerged photocatalytic membrane reactor with suspended and immobilized N-doped TiO2 under visible irradiation for diclofenac removal from wastewater. Process Safety and Environmental Protection, 142, 229-237 [SCIE, Q1, IF(2019)=8.07].
 • Le Thanh Hai, Quoc Ba Tran, Van Tung Tra, Thi Phuong Thao Nguyen, Trong Nhan Le, Hans Schnitzer, Gerhart Braunegg, Son Le, Cong Tin Hoang, Xuan Cuong Nguyen, Van-Huy Nguyen, Wanxi Peng, Soo Young Kim, Su Shiung Lam, Quyet Van Le (2020), Integrated farming system producing zero emissions and sustainable livelihood for small-scale cattle farms: Case study in the Mekong Delta, Vietnam. Environmental Pollution, 365, 114853 [SCIE, Q1, IF(2019)=8.07].
 • Hoang C. Tin, Nguyen T. Uyen, Duong V. Hieu, Tran N. K. Ni, Nguyen H. C. Tu, Izuru Saizen (2019). Decadal dynamics and challenges for seagrass beds management in Cu Lao Cham Marine Protected Area, Central Vietnam, Environment, Development and Sustainability, 22: 7639-7660 [SCIE, Q2, IF(2017)=1.64].
 • Hoang C. Tin, Tran N.K. Ni, Le V. Tuan, Isuzu Saizen, Robert Catherman (2019), Spatial and temporal variability of mangrove ecosystems in the Cu Lao Cham-Hoi An Biosphere Reserve, Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 27:100550 [Scopus – IF(2017)=1.152].
 • Tin C. Hoang, Anthony J. Cole, Ravi K. Fotedar, Michael J. O’Leary, Michael W. Lomas, Shovonlal Roy (2016), Seasonal changes in water quality and Sargassum biomass in southwest Australia. Marine Ecology Progress Series, 551: 63-79. doi:10.3354/meps11735.
 • Hoang C. Tin, Michael W. Lomas, Joji Ishizaka (2016), Satellite-derived estimates of primary production during the Sargasso Sea winter/spring bloom: Integration of in-situ time-series data and ocean color remote sensing observations. Regional Studies in Marine Sciences, 3: 131–143, doi:10.1016/j.rsma.2015.07.002.
 • Tin, H.C., Garcia, R., O’Leary, M., Fotedar, R. (2016), Identification and mapping of marine submerged aquatic vegetation in shallow coastal waters with WorldView-2 satellite data. Journal of Coastal Research, 75(2): 1287−1291. doi:10.2112/SI75-258.1.
 • Rodrigo Garcia, John Hedley, Hoang C. Tin, Peter Fearns (2015), A method to analyze the potential of optical remote sensing for benthic habitat mapping. Remote Sensing, 7: 13157–13189. doi: 10.3390/rs71013157
 • Hoang C. Tin, Michael J. O’Leary, Ravi Fotedar (2015), Remote-sensed mapping of Sargassum spp. distribution around Rottnest Island, Western Australia using high spatial resolution WorldView-2 satellite data. Journal of Coastal Research, 32(6): 1310–1321. doi: 10.2112/jcoastres-d-15-00077.1
 • H C. Tin, A. Cole, R. Fotedar, M. O’ Leary (2015), Seasonality and distributions of macro-algae Sargassum beds at Point Peron, Shoalwater Islands Marine Park, Western Australia. Journal of Royal Society of Western Australia, 98: 97–98.
 • Hoang C. Tin, Mick O’Leary, Ravi Fotedar, Rodrigo Garcia (2015), Spectral response of marine submerged aquatic vegetation: A case study in Western Australia coast. p. 1–5. OCEAN’S 15 MTS/IEEE, Washington, DC, USA.

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia uy tín

 • Nguyễn Tú Uyên, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình, Nguyễn Hữu Chí Tư, Hoàng Thị Bình Minh, Mai Anh Thư, Michael Zschiesche, Hoàng Công Tín* (2023). Khả năng lưu trữ cacbon của thảm cỏ biển tại đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, Tập 132, Số 1A, 123–137.
 • Dang Thi Le Xuan, Phan Thi Thuy Hang, Hoang Cong Tin, Ton That Phap, Luong Quang Doc (2022). Growth and morphological responses of Halophila beccarii to low salinity. Hue University Journal of Science: Natural Science, Vol. 131 No. 1B. pp.47-57. https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1B.6452
 • Dang Thi Le Xuan, Phan Thi Thuy Hang, Ton That Phap, Truong Thi Hieu Thao, Hoang Cong Tin, Luong Quang Doc (2022), Morphological and distribution characteristics of Halophila beccarii Aschers., 1871 in the Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province, Vietnam. The Vietnam Journal of Marine Science and Technology, Vol. 22 No. 3. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17093 
 • Dang Thi Le Xuan, Phan Thi Thuy Hang, Ton That Phap, Hoang Cong Tin, Luong Quang Doc (2022), Response to salinity of the submerged aquatic vegetation species (Najas indica (Willd.) Cham. The Vietnam Journal of Marine Science and Teclogy, Vol. 22 No. 1. doi: doi.org/10.15625/1859-3097/16072.
 • Dang Thi Le Xuan, Phan Thi Thuy Hang, Ton That Phap, Hoang Cong Tin, Luong Quang Doc (2022), Effects of salinity on seedling germination and growth of early seedlings of the Najas indica (Willd.) Cham. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 22(2), 199-207.
 • Hoàng Công Tín*, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình (2022). Thảm thực vật thủy sinh sống chìm ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: Hiện trạng và vai trò đối với môi trường đầm phá. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Số 9 (182), tr. 69 – 80.
 • Hoàng Công Tín, Lê Văn Thăng, Lê Công Tuấn, Nguyễn Tú Uyên, Nguyễn Hữu Chí Tư, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình, Võ Trọng Thạch, Lương Quang Đốc (2022). Tác động của biến động sử dụng đất đến đa dạng sinh học và diện tích phân bố của các thảm cỏ biển ở một số vùng biển ven bờ Việt Nam. Tạp chí Môi trường, số chuyên đề I.
 • Lê Văn Thăng, Hoàng Công Tín, Trần Ngọc Khánh Ni (2022). Hướng đến phục hồi các hệ sinh thái cỏ biển miền Trung Việt Nam. Tạp chí Kinh tế môi trường, số 191(3) 2022.
 • Nguyen Thi Thien Huong, Tran Anh Tuan, Vo Trong Thach, Hoang Cong Tin (2017). A review of seagrass studies by using satellite remote sensing data in the Southeast Asia: Status and Potential, Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), 55(4C), 148-154.
 • T P H. Son, T M. Chuan, H C. Tin (2015). Detecting chlorophyll a concentration and bloom patterns at upwelling area in South Central Vietnam by high resolution multi-satellite data. Journal of Environmental Science and Engineering A, 4(5): 215–224, doi: 10.17265/2162-5298/2015.05.001
 • Hau L. N., Mai V. X., Tin H. C., Trung V. T., Son T. P. H. (2015), Assessment of Sargassum communities in Quang Ngai coast using satellite remote sensing and Geographical Information System (GIS) techniques. Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development, Vol. 5, pp. 58-66.
 • Tin H. C., Pho M. V. (2012), Species composition and distribution characteristic of mangroves in Thua Thien Hue coastal province. Vietnam Forestry Journal, Vol 1 (2012) pp. 2085-2094.
  Dung P. N., Tin H. C., Phap T. T. (2012), The distribution and species composition of mangroves at Lap An lagoon, Phu Loc district, Thua Thien Hue province. Journal of Science (75A) Vol. 6, pp. 37-48.
 • Tin H. C., Phap T. T., Tuan N. Q., Son T. P. H. (2011), Application of Remote Sensing and Geographical Information System (GIS) techniques in assessing the existing situation of seagrass meadow at coastal wetland in Huong Phong commune, Huong Tra district, Thua Thien Hue province. Journal of Science (65), pp. 231-239.

Báo cáo khoa học tại các hội nghị quốc gia và quốc tế

 • Hoang C. Tin*, Vo T. Thach, Le V. Ron, Nguyen L. H. Hoa, Tran N. K. Ni, Robert Catherman (2021). Dynamic of submerged aquatic vegetation beds by field survey and historic Landsat satellite remote sensing data. Hội thảo Quốc gia về Khoa học và Công nghệ vũ trụ năm 2021. Viện Công nghệ Vũ trụ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 213 – 229. ISBN: 978-604-9988-95-0.
 • Hoang Cong Tin, Luong Quang Doc, Ho Thi Thuy Uyen (2020) Quantifying Shoot Density and Biomass of Seagrass Beds in the Central Coast of Vietnam, Journal of Environmental Science and Engineering B, 9:57-20, doi:10.17265/2162-5263/2020.02.002.

Sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản

 • Trần Văn Miều và tập thể tác giả (2023). Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam phù hợp với xu thế thời đại trong bối cảnh suy thoái đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Nxb. Tri thức. 576 trang.
 • Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín (Đồng chủ biên) và nnk (2022), Giáo trình Giáo dục Môi trường Đại cương, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
 • Đường Văn Hiếu, Lê Công Tuấn (Đồng chủ biên), Nguyễn Mộng, Hoàng Công Tín (2022), Giáo trình Quản lý tổng hợp vùng ven bờ, Nxb. Đại học Huế
 • Lê Văn Thăng (chủ biên), Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín (2020), Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường, Nxb. Đại học Huế, 283 trang. ISBN: 978-604-974-464-8.
 • Hoàng Công Tín, Robert Catherman (2020), QGIS trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường – Tập 1 – Dẫn nhập về GIS và QGIS, Nxb. Đại học Huế, 195 trang. ISBN: 978-604-974-388-7.
 • Hoàng Công Tín, Robert Catherman (2020), QGIS trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường – Tập 2 – Giải đoán ảnh viễn thám, Nxb. Đại học Huế, 200 trang. ISBN: 978-604-974-389-4.
 • Tôn Thất Pháp (chủ biên), Lương Quang Đốc, Mai Văn Phô, Lê Thị Trễ, Phan Thị Thuý Hằng, Nguyễn Văn Hoàng, Võ Văn Dũng, Hoàng Công Tín, Trương Thị Hiếu Thảo (2009), Đa dạng sinh học ở phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb. Đại học Huế, 214 tr.
 • Tôn Thất Pháp, Hoàng Công Tín (2009). “Xây dựng bản đồ tuyến nghiên cứu”, trong Magarita De la Cruize, Tôn Thất Pháp, Sổ tay PRAGEN (Handbook on Participatory Research Approach and Gender Analysis). Dự án PIP, in tại Đại học Dalhousie, Canada.

GIẢNG DẠY

Đại học

MTK3053 – Công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin môi trường
MTR3013 – Ứng dụng GIS và Viễn thám trong khoa học môi trường
MTK3043 – Xây dựng dự án đô thị thông minh và bền vững
MTR1002 – Môi trường và Con người

Sau đại học

MT.KH.515 – GIS và Viễn thám nâng cao