Dương Thị Nhung

Cán bộ nghiên cứu

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường miền Trung

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

Dương Thị Nhung, sinh ngày 14/06/1998, nhận bằng Cử nhân ngành Quản lí tài nguyên và môi trường của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế năm 2020. Hiện tại là cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường miền Trung, hướng nghiên cứu chính là Ứng phó với biến đổi khí hậu.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

GIẢNG DẠY