Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

K38 báo cáo khóa luận tốt nghiệp
19.05.2018

Ngày 21/05/2018, Khoa Môi trường đã tổ chức 03 hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên lớp Khoa học Môi trường - Khóa 38.

Danh sách tên khóa luận, sinh viên thực hiện và cán bộ hướng dẫn sinh viên Khoa học Môi trường - Khóa 38.Một số hình ảnh tại buổi báo cáo khóa luận tốt nghiệp

Các em sinh viên chụp ảnh lưu niệm với Thầy Cô trong hội đồng chấm khóa luận
URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=849

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com