Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Quỹ nghiên cứu Kurita - AIT năm 2018
09.04.2018

Năm 2018 Quỹ Kurita - AIT tiếp tục tài trợ cho các nghiên cứu viên trẻ từ Việt Nam, Thái Lan và Indonesia thực hiện các đề tài nghiên cứu về Nước và Môi trường.

Mức học bổng khoảng 3.000 USD/đề tài.

Quỹ không phân bổ cụ thể mỗi nước được bao nhiêu suất, mà phân bổ tùy theo tổng số hồ sơ đăng ký của mỗi nước.

Tiêu chí: Ứng viên là học viên cao học trở lên, không quá 40 tuổi, hoặc nếu quá 40 tuổi thì phải là nghiên cứu sinh mới bảo vệ luận án tiến sĩ, hay luận văn cao học không quá 3 năm.

Thời gian nộp hồ sơ: 01/04 – 15/05/2018 (Indonesia và Việt Nam)

 * Hồ sơ không hoàn chỉnh sẽ không được chấp nhận.

* Hồ sơ nộp sau deadline sẽ không được chấp nhận.

Thông tin chi tiết tại http://karg.ait.asia/karg-2018/

Lễ trao học bổng quỹ Kurita về nước và môi trường dành cho nghiên cứu viên trẻ năm 2017
URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=842

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com