Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Học bổng Chính phủ Australia 2018
01.02.2018

Học bổng Chính phủ Australia 2018 chính thức nhận hồ sơ từ 1/2 đến 30/4/2018

Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu. Các ứng viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoặc đến từ những vùng nông thôn khó khăn cũng được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Một số chính sách hỗ trợ sẽ được áp dụng để nhóm ứng viên này được tham gia một cách bình đẳng.

Các ứng viên được đánh giá dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin thêm về học bổng, tiêu chí hợp lệ và các yêu cầu về hồ sơ vui lòng:

Truy cập http://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship
Hoặc gửi email info@australiaawardsvietnam.org
Hoặc gọi (024) 3938 7375 (8h30-16h30, từ thứ hai đến thứ sáu)

Video giới thiệu học bổng https://www.youtube.com/watch?v=j5RIIbAqfH4&feature=youtu.be

URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=833

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com