Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Học bổng Thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT)
11.01.2018

Thông tin về học bổng Thạc sĩ cho các chuyên ngành của Khoa Môi trường, Tài nguyên và Phát triển - Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan.

Các khóa học bắt đầu từ tháng 8 năm 2018.

Thông tin chi tiết về chương trình học tại: http://www.serd.ait.ac.th/serd/

Thông tin về các học bổng tại : https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/#.WDiit7J94_6
 
 Thông tin tuyển sinh tại: https://www.ait.ac.th/admissions/ có thể hoàn thành hồ sơ online tại: https://www.ait.ac.th/admissions/application-form/


URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=829

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com