Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018
29.12.2017

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, căn cứ thông báo số 1573/TB-ĐHH ngày 14 tháng 12 năm 2017 về tuyển sinh cao học của Giám đốc Đại học Huế.
Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo kế hoạch cụ thể về tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 như sau:

  1. Chuyên ngành tuyển sinh:
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
      2. Thời gian tuyển sinh: ngày 14 & 15/04/2018

      3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

Phát hành và thu nhận trực tiếp: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 09/03/2018

Phát hành online và thu nhận: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 02/03/2018

  1. Kinh phí tuyển sinh:

+ Lệ phí phát hành hồ sơ: 30.000đ/bộ

+ Lệ phí xử lý hồ sơ: 100.000đ/bộ

+ Lệ phí thi: 700.000đ/thí sinh.

Thông tin chi tiết xem thông báo tuyển sinh tại đây.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  
Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế
ĐT: 0234.3848977
E-mail: khoamoitruonghue@gmail.com
URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=828

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com