Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Seminar: Những hướng nghiên cứu về viễn thám màu nước đại dương ở phòng thí nghiệm Hải dương và Khoa học trái đất (CH Pháp)
12.12.2017

Seminar khoa học: Những hướng nghiên cứu về viễn thám màu nước đại dương ở phòng thí nghiệm Hải dương và Khoa học trái đất (CH Pháp)

URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=825

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com