Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Thông báo về việc đề cử sinh viên nhận học bổng Khoa Môi trường năm 2017
12.11.2017

ăn cứ Quy chế hoạt động Quỹ học bổng Khoa Môi trường, Khoa sẽ tổ chức trao học bổng năm 2017 vào dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Để Ban điều hành Quỹ học bổng có cơ sở lựa chọn sinh viên được trao học bổng, Khoa yêu cầu các lớp họp, bình xét, đề cử sinh viên nhận học bổng. Chi tiết như sau:

1. Chỉ tiêu

          Mỗi lớp đề cử 2 sinh viên.

2. Điều kiện được xét trao học bổng

a) Đối với các lớp K38A,B, K39A,B và K40A,B

-         Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (tự kê khai và cam đoan theo mẫu – tải về từ website khoa tại đây);

-         Có kết quả học tập cuối năm học đạt loại Khá trở lên và/hoặc đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp;

-         Có kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trong cả năm học.

-         Trong năm học chưa nhận học bổng nào khác ngoài học bổng của nhà nước.

b) Đối với các lớp K41

          Chọn hai sinh viên có tổng điểm thi tuyển sinh đại học (không tính điểm ưu tiên) cao nhất trong lớp. Trường hợp có nhiều sinh viên bằng điểm nhau thì chọn sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn.

3. Thời hạn nộp danh sách đề cử trao học bổng: trước ngày 13/11/2017.

          Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng trong dịp kỷ niệm  Ngày nhà giáo Việt Nam, Khoa đề nghị các lớp thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn  

URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=819

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com