Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Thông báo đăng ký tham gia lớp tập huấn về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước” – tháng 7/2017
13.07.2017

Tiếp tục chương trình hợp tác giữa Khoa Môi trường với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường Nước (RECWET), Đại học Tokyo, từ ngày 22-25/7/2017 Khoa sẽ tổ chức một lớp tập huấn về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước” (Water Environment Soundness Index) dành cho sinh viên. Lớp tập huấn sẽ do PGS. TS. Phạm Khắc Liệu, Phó trưởng Ban Khoa học Công nghệ - Môi trường, Đại học Huế; TS. Lê Văn Tuấn, phó trưởng Khoa Môi trường và một số thầy cô Khoa Môi trường trực tiếp giảng dạy với sự hỗ trợ về tài liệu từ Đại học Tokyo.

Kế hoạch dự kiến của lớp tập huấn như sau:

- Chiều 22/7/2017:

13:30 – 15:30: Bài giảng về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước” (Phòng KH2)

16:00 – 17:00: Hướng dẫn thực hành đánh giá chỉ số ngoài thực địa (sông An Cựu)

- Ngày 23/7/2017: Các nhóm sinh viên đi khảo sát và đánh giá thực địa (sông Hương, sông An Cựu, sông Như Ý,...).

(Buổi tối: sinh viên làm việc theo nhóm, tính toán chỉ số và chuẩn bị bài trình bày)

- Sáng 25/7/2017:

9:00 – 11:30: Các nhóm sinh viên trình bày báo cáo và thảo luận (Phòng KH2)

11:30 - 12:00: Kết thúc lớp tập huấn và trao giấy chứng nhận.

 Đối tượng tham gia lớp tập huấn:

- Sinh viên đang học tại Khoa Môi trường;

- Lịch cá nhân phải bảo đảm tham gia đầy đủ tất cả các buổi theo kế hoạch nêu trên;

- Ưu tiên sinh viên có khả năng nghe hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Anh.

 Số lượng lớp tập huấn: 15 – 20 sinh viên.

(Phần giảng bài chiều 22/7 mở cho tất cả sinh viên muốn nghe, nhưng phần thực hành và báo cáo chỉ dành cho các sinh viên đăng ký và được chọn).

Khoa sẽ chọn 25 sinh viên đăng ký tham gia phù hợp với lớp tập huấn và sẽ thông báo danh sách sinh viên được chọn trước ngày 20/07/2017.


Mời xem thông tin về WESI tại đây.Một số hình ảnh lớp tập huấn WESI 2016