<<Quay lại trang chủ

THÔNG TIN CỰU HỌC VIÊN, CỰU SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG

GIỚI THIỆU

Kể từ lúc thành lập năm 2000, Khoa Môi trường (trước 2005 gọi là Bộ môn Khoa học Môi trường) đã tuyển sinh và đào tạo liên tục bậc đại học ngành Khoa học Môi trường. Từ năm 2006, Khoa bắt đầu tuyển sinh và đào tạo bậc cao học chuyên ngành Khoa học Môi trường và chỉ có khóa năm 2013 là bị gián đoạn.

Tính đến 3/2017, đã có 13 khóa tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Môi trường (từ K24 đến K36, trong đó gồm cả 4 khóa có hệ vừa học vừa làm) với gần 500 sinh viên và 8 khóa tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Môi trường (từ K2006 đến K2014) với trên 130 học viên.

Nhằm kết nối cựu học viên, cựu sinh viên các khóa và thực hiện yêu cầu của công tác kiểm định chất lượng giáo dục, Khoa Môi trường bắt đầu xây dựng dữ liệu cựu sinh viên, cựu học viên từ năm 2010, nhân đợt kỷ niệm 10 năm thành lập khoa.

Tháng 3/2017, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học và Đại học Huế, dữ liệu được bổ sung thêm từ K31 (đại học ) và K2010 (cao học).

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN

Để xem thông tin thông tin cựu sinh viên, cựu học viên của khoa Môi trường, xin mời nhấn vào đây.

Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng do có nhiều khó khăn trong quá trình thu thập thông tin nên trong dữ liệu này vẫn còn nhiều trường hợp không có, hoặc thiếu thông tin hoặc thông tin chưa cập nhật.

Khoa Môi trường rất mong nhận được sự phản hồi của các anh chị cựu sinh viên, cựu học viên các khóa để có thể hoàn thiện dần dữ liệu. Mọi phản hồi xin vui lòng gửi vào email khoamoitruonghue@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn.

.